پرسپولیس همیشه قهرمان پرسپولیس یاقوت سرخ آسیاست پرسپولیس محبوب و عشق قلبهاست پرسپولیس از ناجوانـــمردی جداست پرسپولیس همــچون نگینی پر بهاست پرسپولیس رنگش همیشه دلرباست پرسپولیس رنگ آن فرمانـروای رنگ هاست پرسپولیس گلزار سـرخ جاودان پرسپولیس آرامـش روح و روان پرسپولیس آن یکه تاز پر توان پرسپولیس زیباترین عشق جهان پرسپولیس دور از کمی و کاستی پرسپولیس یعنی صفا و راستی پرسپولیس با مهربا نی آشتی پرسپولیس در قلب ما گل کاشتی پرسپولیس آن مظهر پایندگی پرسپولیس مفهوم خوب سادگی http://victoryblog.mihanblog.com 2020-12-03T08:52:24+01:00 text/html 2017-10-12T04:00:19+01:00 victoryblog.mihanblog.com بهمن جلیلی bia2tanz6 http://victoryblog.mihanblog.com/post/14651 <div><span style="background-color: rgb(255, 255, 255);"><br></span></div><div><hr style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma; text-align: center; font-size: 10.6667px;"><div style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma; font-size: 10.6667px; text-align: center;"><span style="background-color: rgb(255, 255, 255);">&nbsp;<a href="http://bia2tanz6.mihanblog.com/" target="_blank" style="text-decoration-line: none; color: rgb(89, 3, 7); font-size: 10.66px;"><font size="7" face="Mihan-Nassim" color="#ff0000">bia2tanz6.mihanblog.com</font></a></span></div><hr style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma; text-align: center; font-size: 10.6667px;"><div style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma; font-size: 10.6667px; text-align: center;"><span style="background-color: rgb(255, 255, 255);"><img src="http://www.upsara.com/images/f3d5_bia2tanz6.jpg" width="471" height="195"></span></div><hr style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma; font-size: 10.6667px; text-align: center;"><hr style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma; text-align: center; font-size: 10.6667px;"><hr style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma; font-size: 10.6667px; text-align: center;"><hr style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma; font-size: 10.6667px; text-align: center;"><div style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma; font-size: 10.6667px; text-align: center;"><font color="#cc66cc" style="background-color: rgb(255, 255, 255);">&nbsp;<font size="2">&nbsp;<a href="http://bia2tanz6.mihanblog.com/post/tag/bia2tanz6" style="text-decoration-line: none; color: rgb(89, 3, 7); text-align: right;">bia2tanz6</a><span style="text-align: right;">،&nbsp;</span><a href="http://bia2tanz6.mihanblog.com/post/tag/%D8%AA%DB%8C%D8%AA%D8%B1%20%D8%B7%D9%86%D8%B2" style="text-decoration-line: none; color: rgb(89, 3, 7); text-align: right;">تیتر طنز</a><span style="text-align: right;">،&nbsp;</span><a href="http://bia2tanz6.mihanblog.com/post/tag/%D9%85%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%A8%20%D8%B7%D9%86%D8%B2" style="text-decoration-line: none; color: rgb(89, 3, 7); text-align: right;">مطالب طنز</a><span style="text-align: right;">،&nbsp;</span><a href="http://bia2tanz6.mihanblog.com/post/tag/%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7%D8%AA%D9%88%D8%B1" style="text-decoration-line: none; color: rgb(89, 3, 7); text-align: right;">کاریکاتور</a><span style="text-align: right;">،&nbsp;</span><a href="http://bia2tanz6.mihanblog.com/post/tag/%D8%B4%D8%B9%D8%B1%20%D8%B7%D9%86%D8%B2" style="text-decoration-line: none; color: rgb(89, 3, 7); text-align: right;">شعر طنز</a><span style="text-align: right;">،&nbsp;</span><a href="http://bia2tanz6.mihanblog.com/post/tag/%D9%81%DB%8C%D9%84%D9%85%20%DA%A9%D9%85%D8%AF%DB%8C" style="text-decoration-line: none; color: rgb(89, 3, 7); text-align: right;">فیلم کمدی</a><span style="text-align: right;">،&nbsp;</span><a href="http://bia2tanz6.mihanblog.com/post/tag/%D8%A2%D9%87%D9%86%DA%AF%20%D9%88%20%D9%85%D9%88%D8%B2%DB%8C%DA%A9%20%D9%88%DB%8C%D8%AF%DB%8C%D9%88" style="text-decoration-line: none; color: rgb(89, 3, 7); text-align: right;">آهنگ و موزیک ویدیو</a><span style="text-align: right;">،</span></font></font></div><hr><hr style="text-align: center;"><hr style="text-align: center;"><div style="text-align: center;"><div style="text-align: center;"><a href="http://bia2tanz6.mihanblog.com/post/958" style="text-decoration-line: none; text-align: start;"><font color="#003333" style="background-color: rgb(204, 255, 255);" size="3" face="Mihan-Yekan">دانلود آهنگ جدید پرواز همای بنام دیوانه تر شدم</font></a></div><hr style=""><div style="text-align: center; text-decoration-line: none;"><a href="http://bia2tanz6.mihanblog.com/post/959" style="text-decoration-line: none; text-align: start;"><a href="http://bia2tanz6.mihanblog.com/post/959" style="text-decoration-line: none;"><font color="#003333" style="background-color: rgb(204, 255, 255);" size="3" face="Mihan-Yekan">دانلود آهنگ جدید و زیبای منصور به نام آی عشقم</font></a></a></div></div><hr style="text-align: center;"><div style="text-align: center;"><font color="#003333" style="background-color: rgb(204, 255, 255);" size="3" face="Mihan-Yekan">&nbsp;<a href="http://bia2tanz6.mihanblog.com/post/956" style="text-decoration-line: none;">شوخی‌های جالب شبکه‌های اجتماعی</a></font></div><hr style="text-align: center;"><div style="text-align: center;"><font color="#003333" style="background-color: rgb(204, 255, 255);" size="3" face="Mihan-Yekan">&nbsp;<a href="http://bia2tanz6.mihanblog.com/post/955" style="text-decoration-line: none;">طنز؛ خارج شونده از برجام!</a></font></div><hr style="text-align: center;"><div style="text-align: center;"><font color="#003333" style="background-color: rgb(204, 255, 255);" size="3" face="Mihan-Yekan">&nbsp;<a href="http://bia2tanz6.mihanblog.com/post/953" style="text-decoration-line: none;">احمدی‌نژاد، عارف و قالیباف به خودشان نامه نوشتند!</a></font></div><hr style="text-align: center;"><div style="text-align: center;"><font color="#003333" style="background-color: rgb(204, 255, 255);" size="3" face="Mihan-Yekan">&nbsp;<a href="http://bia2tanz6.mihanblog.com/post/954" style="text-decoration-line: none;">واکنش جواد خیابانی به محسن رضایی و شهردار رشت به نامه خودش!</a></font></div><hr style="text-align: center;"><div style="text-align: center;"><font color="#003333" style="background-color: rgb(204, 255, 255);" size="3" face="Mihan-Yekan">&nbsp;<a href="http://bia2tanz6.mihanblog.com/post/951" style="text-decoration-line: none;">طنز؛ ذکر شیخنا و مولانا محمد علیزاده (انار ا... برهانه)</a></font></div><hr style="text-align: center;"><div style="text-align: center;"><font color="#003333" style="background-color: rgb(204, 255, 255);" size="3" face="Mihan-Yekan">&nbsp;<a href="http://bia2tanz6.mihanblog.com/post/952" style="text-decoration-line: none;">طنز؛ دیوانه چو دیوانه ببیند... بدتر می‌شود</a></font></div><hr style="text-align: center;"><div style="text-align: center;"><font color="#003333" style="background-color: rgb(204, 255, 255);" size="3" face="Mihan-Yekan">&nbsp;<a href="http://bia2tanz6.mihanblog.com/post/950" style="text-decoration-line: none;">شوخی‌های جالب شبکه‌های اجتماعی</a></font></div><hr style="text-align: center;"><div style="text-align: center;"><font color="#003333" style="background-color: rgb(204, 255, 255);" size="3" face="Mihan-Yekan">&nbsp;<a href="http://bia2tanz6.mihanblog.com/post/949" style="text-decoration-line: none;">من همیشه مرغ بریان می‌خورم</a></font></div><hr style="text-align: center;"><div style="text-align: center;"><font color="#003333" style="background-color: rgb(204, 255, 255);" size="3" face="Mihan-Yekan">&nbsp;<a href="http://bia2tanz6.mihanblog.com/post/948" style="text-decoration-line: none;">واکنش تتلو و ابی به تنبیه شفر در استقلال!</a></font></div><hr style="text-align: center;"><div style="text-align: center;"><font color="#003333" style="background-color: rgb(204, 255, 255);" size="3" face="Mihan-Yekan">&nbsp;<a href="http://bia2tanz6.mihanblog.com/post/946" style="text-decoration-line: none;">اینم وضع دهه شصتی‌ها!</a></font></div><hr style="text-align: center;"><div style="text-align: center;"><font color="#003333" style="background-color: rgb(204, 255, 255);" size="3" face="Mihan-Yekan">&nbsp;<a href="http://bia2tanz6.mihanblog.com/post/947" style="text-decoration-line: none;">اولین واکنش خاوری به برگزاری دادگاهش+خودکفایی جدید در ایران!</a></font></div><hr style="text-align: center;"><div style="text-align: center;"><font color="#003333" style="background-color: rgb(204, 255, 255);" size="3" face="Mihan-Yekan">&nbsp;<a href="http://bia2tanz6.mihanblog.com/post/945" style="text-decoration-line: none;">طنز؛ روز جهانی لبخند</a></font></div><hr style="text-align: center;"><div style="text-align: center;"><font color="#003333" style="background-color: rgb(204, 255, 255);" size="3" face="Mihan-Yekan">&nbsp;<a href="http://bia2tanz6.mihanblog.com/post/944" style="text-decoration-line: none;">طنز؛ از امروز همه جریمه‌ها برای تو میشه</a></font></div><hr style="text-align: center;"><div style="text-align: center;"><font color="#003333" style="background-color: rgb(204, 255, 255);" size="3" face="Mihan-Yekan">&nbsp;<a href="http://bia2tanz6.mihanblog.com/post/941" style="text-decoration-line: none;">ممنوع‌السفر، ممنوع‌الخبر و ممنوع‌الدَدَر شد!</a></font></div><hr style="text-align: center;"><div style="text-align: center;"><font color="#003333" style="background-color: rgb(204, 255, 255);" size="3" face="Mihan-Yekan">&nbsp;<a href="http://bia2tanz6.mihanblog.com/post/936" style="text-decoration-line: none;">شاکر هر لحظه و هر سال خودت باش</a></font></div><hr style="text-align: center;"><div style="text-align: center;"><font color="#003333" style="background-color: rgb(204, 255, 255);" size="3" face="Mihan-Yekan">&nbsp;<a href="http://bia2tanz6.mihanblog.com/post/935" style="text-decoration-line: none;">دانلود آهنگ جدید مهدی احمدوند بنام کم آوردم</a></font></div><hr style="text-align: center;"><div style="text-align: center;"><font color="#003333" style="background-color: rgb(204, 255, 255);" size="3" face="Mihan-Yekan">&nbsp;<a href="http://bia2tanz6.mihanblog.com/post/934" style="text-decoration-line: none;">طنز؛ احساس متولدین ماه های سال</a></font></div><div class="CenterSid" style="width: 210px; float: left; direction: rtl; background-image: url(&quot;sid2.gif&quot;); background-position: right center; background-size: initial; background-repeat: repeat-y; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;"><center><a href="http://bia2tanz6.mihanblog.com/post/list" style="text-decoration-line: none;"><font color="#003333" style="background-color: rgb(204, 255, 255);" size="3" face="Mihan-Yekan"><b></b></font></a></center></div><hr style="text-align: center;"><hr style="text-align: center;"><hr style="text-align: center;"><div style="text-align: center;"><br></div></div> text/html 2017-09-22T07:50:59+01:00 victoryblog.mihanblog.com بهمن جلیلی bia2tanz6 http://victoryblog.mihanblog.com/post/14650 <div><span style="background-color: rgb(255, 255, 255);"><br></span></div><div><hr style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma; text-align: center; font-size: 10.6667px;"><div style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma; font-size: 10.6667px; text-align: center;"><span style="background-color: rgb(255, 255, 255);">&nbsp;<a href="http://bia2tanz6.mihanblog.com/" target="_blank" style="text-decoration-line: none; color: rgb(89, 3, 7); font-size: 10.66px;"><font size="7" face="Mihan-Nassim" color="#ff0000">bia2tanz6.mihanblog.com</font></a></span></div><hr style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma; text-align: center; font-size: 10.6667px;"><div style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma; font-size: 10.6667px; text-align: center;"><img src="http://www.upsara.com/images/f3d5_bia2tanz6.jpg" width="471" height="195"></div><hr style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma; font-size: 10.6667px; text-align: center;"><hr style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma; text-align: center; font-size: 10.6667px;"><hr style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma; font-size: 10.6667px; text-align: center;"><hr style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma; font-size: 10.6667px; text-align: center;"><div style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma; font-size: 10.6667px; text-align: center;"><font style="background-color: rgb(255, 255, 204);" color="#cc66cc">&nbsp;<font style="" size="2">&nbsp;<a href="http://bia2tanz6.mihanblog.com/post/tag/bia2tanz6" style="text-decoration-line: none; color: rgb(89, 3, 7); text-align: right;">bia2tanz6</a><span style="text-align: right;">،&nbsp;</span><a href="http://bia2tanz6.mihanblog.com/post/tag/%D8%AA%DB%8C%D8%AA%D8%B1%20%D8%B7%D9%86%D8%B2" style="text-decoration-line: none; color: rgb(89, 3, 7); text-align: right;">تیتر طنز</a><span style="text-align: right;">،&nbsp;</span><a href="http://bia2tanz6.mihanblog.com/post/tag/%D9%85%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%A8%20%D8%B7%D9%86%D8%B2" style="text-decoration-line: none; color: rgb(89, 3, 7); text-align: right;">مطالب طنز</a><span style="text-align: right;">،&nbsp;</span><a href="http://bia2tanz6.mihanblog.com/post/tag/%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7%D8%AA%D9%88%D8%B1" style="text-decoration-line: none; color: rgb(89, 3, 7); text-align: right;">کاریکاتور</a><span style="text-align: right;">،&nbsp;</span><a href="http://bia2tanz6.mihanblog.com/post/tag/%D8%B4%D8%B9%D8%B1%20%D8%B7%D9%86%D8%B2" style="text-decoration-line: none; color: rgb(89, 3, 7); text-align: right;">شعر طنز</a><span style="text-align: right;">،&nbsp;</span><a href="http://bia2tanz6.mihanblog.com/post/tag/%D9%81%DB%8C%D9%84%D9%85%20%DA%A9%D9%85%D8%AF%DB%8C" style="text-decoration-line: none; color: rgb(89, 3, 7); text-align: right;">فیلم کمدی</a><span style="text-align: right;">،&nbsp;</span><a href="http://bia2tanz6.mihanblog.com/post/tag/%D8%A2%D9%87%D9%86%DA%AF%20%D9%88%20%D9%85%D9%88%D8%B2%DB%8C%DA%A9%20%D9%88%DB%8C%D8%AF%DB%8C%D9%88" style="text-decoration-line: none; color: rgb(89, 3, 7); text-align: right;">آهنگ و موزیک ویدیو</a><span style="text-align: right;">،</span></font><span style="font-size: 10.6667px; text-align: right;">&nbsp;</span></font></div><hr><hr><hr style="text-align: center;"><font size="3" face="Mihan-Yekan" color="#999900"><div style="text-align: center; background-color: rgb(204, 255, 255);">&nbsp;<a href="http://bia2tanz6.mihanblog.com/post/907" style="text-decoration-line: none;">سلام بر حسین(ع)</a></div></font><hr style="text-align: center;"><font size="3" face="Mihan-Yekan" color="#999900"><div style="text-align: center;"><a href="http://bia2tanz6.mihanblog.com/post/906" style="text-decoration-line: none; background-color: rgb(204, 255, 255);">طنز؛ اول مهر یعنی چی؟</a></div></font><hr style="text-align: center;"><font size="3" face="Mihan-Yekan" color="#999900"><div style="text-align: center; background-color: rgb(204, 255, 255);">&nbsp;<a href="http://bia2tanz6.mihanblog.com/post/905" style="text-decoration-line: none;">دانلود آهنگ جدید سهیلا گلستانی به نام قصه فراموش</a></div></font><hr style="text-align: center;"><font size="3" face="Mihan-Yekan" color="#999900"><div style="text-align: center; background-color: rgb(204, 255, 255);">&nbsp;<a href="http://bia2tanz6.mihanblog.com/post/904" style="text-decoration-line: none;">شوخی‌های جالب شبکه‌های اجتماعی</a></div></font><hr style="text-align: center;"><font size="3" face="Mihan-Yekan" color="#999900"><div style="text-align: center;"><a href="http://bia2tanz6.mihanblog.com/post/903" style="text-decoration-line: none; background-color: rgb(204, 255, 255);">طنز؛ در فراق تابستان</a></div></font><hr style="text-align: center;"><font size="3" face="Mihan-Yekan" color="#999900"><div style="text-align: center; background-color: rgb(204, 255, 255);">&nbsp;<a href="http://bia2tanz6.mihanblog.com/post/902" style="text-decoration-line: none;">متلک جدید یک روزنامه به صداوسیما، عارف، کیهان و حسن عباسی!</a></div></font><hr style="text-align: center;"><font size="3" face="Mihan-Yekan" color="#999900"><div style="text-align: center; background-color: rgb(204, 255, 255);">&nbsp;<a href="http://bia2tanz6.mihanblog.com/post/901" style="text-decoration-line: none;">افشای پیامک طنز برانکو به منصوریان!</a></div></font><hr style="text-align: center;"><font size="3" face="Mihan-Yekan" color="#999900"><div style="text-align: center; background-color: rgb(204, 255, 255);">&nbsp;<a href="http://bia2tanz6.mihanblog.com/post/900" style="text-decoration-line: none;">پدیده فحاشی در گربه سانان، داره میگه پدرسگ :)))))</a></div></font><hr style="text-align: center;"><font size="3" face="Mihan-Yekan" color="#999900"><div style="text-align: center; background-color: rgb(204, 255, 255);">&nbsp;<a href="http://bia2tanz6.mihanblog.com/post/899" style="text-decoration-line: none;">طنز؛ رایانه‌ای که «یارانه» می‌داد</a></div></font><hr style="text-align: center;"><font size="3" face="Mihan-Yekan" color="#999900"><div style="text-align: center; background-color: rgb(204, 255, 255);">&nbsp;<a href="http://bia2tanz6.mihanblog.com/post/898" style="text-decoration-line: none;">باز پاییز در راه است</a></div></font><hr style="text-align: center;"><font size="3" face="Mihan-Yekan" color="#999900"><div style="text-align: center;"><a href="http://bia2tanz6.mihanblog.com/post/897" style="text-decoration-line: none; background-color: rgb(204, 255, 255);">طنز؛ جبارسینگ نیاید، تتلو بیاید</a></div></font><hr style="text-align: center;"><font size="3" face="Mihan-Yekan" color="#999900"><div style="text-align: center; background-color: rgb(204, 255, 255);">&nbsp;<a href="http://bia2tanz6.mihanblog.com/post/896" style="text-decoration-line: none;">طنز؛ ذکر شیخنا و مولانا علیرضا منصوریان (انار ا... برهانه)</a></div></font></div><hr><hr><hr><hr><span style="background-color: rgb(204, 255, 255);">&nbsp;&nbsp;</span> text/html 2017-09-18T07:16:33+01:00 victoryblog.mihanblog.com بهمن جلیلی bia2tanz6 http://victoryblog.mihanblog.com/post/14649 <div><span style="background-color: rgb(255, 255, 255);"><br></span></div><div><hr style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma; text-align: center; font-size: 10.6667px;"><div style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma; font-size: 10.6667px; text-align: center;"><span style="background-color: rgb(255, 255, 255);">&nbsp;<a href="http://bia2tanz6.mihanblog.com/" target="_blank" style="text-decoration-line: none; color: rgb(89, 3, 7); font-size: 10.66px;"><font size="7" face="Mihan-Nassim" color="#ff0000">bia2tanz6.mihanblog.com</font></a></span></div><hr style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma; text-align: center; font-size: 10.6667px;"><div style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma; font-size: 10.6667px; text-align: center;"><img src="http://www.upsara.com/images/f3d5_bia2tanz6.jpg" width="464" height="212"></div><hr style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma; font-size: 10.6667px; text-align: center;"><hr style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma; text-align: center; font-size: 10.6667px;"><hr style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma; font-size: 10.6667px; text-align: center;"><hr style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma; font-size: 10.6667px; text-align: center;"><div style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma; font-size: 10.6667px; text-align: center;"><font style="background-color: rgb(255, 255, 204);" color="#cc66cc">&nbsp;<font style="" size="2">&nbsp;<a href="http://bia2tanz6.mihanblog.com/post/tag/bia2tanz6" style="text-decoration-line: none; color: rgb(89, 3, 7); text-align: right;">bia2tanz6</a><span style="text-align: right;">،&nbsp;</span><a href="http://bia2tanz6.mihanblog.com/post/tag/%D8%AA%DB%8C%D8%AA%D8%B1%20%D8%B7%D9%86%D8%B2" style="text-decoration-line: none; color: rgb(89, 3, 7); text-align: right;">تیتر طنز</a><span style="text-align: right;">،&nbsp;</span><a href="http://bia2tanz6.mihanblog.com/post/tag/%D9%85%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%A8%20%D8%B7%D9%86%D8%B2" style="text-decoration-line: none; color: rgb(89, 3, 7); text-align: right;">مطالب طنز</a><span style="text-align: right;">،&nbsp;</span><a href="http://bia2tanz6.mihanblog.com/post/tag/%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7%D8%AA%D9%88%D8%B1" style="text-decoration-line: none; color: rgb(89, 3, 7); text-align: right;">کاریکاتور</a><span style="text-align: right;">،&nbsp;</span><a href="http://bia2tanz6.mihanblog.com/post/tag/%D8%B4%D8%B9%D8%B1%20%D8%B7%D9%86%D8%B2" style="text-decoration-line: none; color: rgb(89, 3, 7); text-align: right;">شعر طنز</a><span style="text-align: right;">،&nbsp;</span><a href="http://bia2tanz6.mihanblog.com/post/tag/%D9%81%DB%8C%D9%84%D9%85%20%DA%A9%D9%85%D8%AF%DB%8C" style="text-decoration-line: none; color: rgb(89, 3, 7); text-align: right;">فیلم کمدی</a><span style="text-align: right;">،&nbsp;</span><a href="http://bia2tanz6.mihanblog.com/post/tag/%D8%A2%D9%87%D9%86%DA%AF%20%D9%88%20%D9%85%D9%88%D8%B2%DB%8C%DA%A9%20%D9%88%DB%8C%D8%AF%DB%8C%D9%88" style="text-decoration-line: none; color: rgb(89, 3, 7); text-align: right;">آهنگ و موزیک ویدیو</a><span style="text-align: right;">،</span></font><span style="font-size: 10.6667px; text-align: right;">&nbsp;</span></font></div><hr><hr><hr><hr><font size="3" face="Mihan-Yekan" color="#3333ff"><div style="text-align: center; background-color: rgb(204, 255, 255);">&nbsp;&nbsp;<a href="http://bia2tanz6.mihanblog.com/post/895" style="text-decoration-line: none;">شوخی‌های جالب شبکه‌های اجتماعی</a></div></font></div><hr style="text-align: center;"><font size="3" face="Mihan-Yekan" color="#3333ff"><div style="text-align: center; background-color: rgb(204, 255, 255);">&nbsp;<a href="http://bia2tanz6.mihanblog.com/post/894" style="text-decoration-line: none;">طنز؛ بدانیم و بمیریم بهتر است</a></div></font><hr style="text-align: center;"><font size="3" face="Mihan-Yekan" color="#3333ff"><div style="text-align: center; background-color: rgb(204, 255, 255);">&nbsp;<a href="http://bia2tanz6.mihanblog.com/post/891" style="text-decoration-line: none;">طنز؛ دل می رود ز دستم</a></div></font><hr style="text-align: center;"><font size="3" face="Mihan-Yekan" color="#3333ff"><div style="text-align: center; background-color: rgb(204, 255, 255);">&nbsp;<a href="http://bia2tanz6.mihanblog.com/post/893" style="text-decoration-line: none;">طنز؛ نرم افزار گمشده محمود</a></div></font><hr style="text-align: center;"><font size="3" face="Mihan-Yekan" color="#3333ff"><div style="text-align: center; background-color: rgb(204, 255, 255);">&nbsp;<a href="http://bia2tanz6.mihanblog.com/post/892" style="text-decoration-line: none;">طنز؛ نرم‌افزار احمدی‌نژاد آمد</a></div></font><hr style="text-align: center;"><font size="3" face="Mihan-Yekan" color="#3333ff"><div style="text-align: center; background-color: rgb(204, 255, 255);">&nbsp;<a href="http://bia2tanz6.mihanblog.com/post/890" style="text-decoration-line: none;">شوخی‌های جالب شبکه‌های اجتماعی</a></div></font><hr style="text-align: center;"><font size="3" face="Mihan-Yekan" color="#3333ff"><div style="text-align: center; background-color: rgb(204, 255, 255);">&nbsp;<a href="http://bia2tanz6.mihanblog.com/post/888" style="text-decoration-line: none;">خاوری را توی گونی روز و شب...</a></div></font><hr style="text-align: center;"><font size="3" face="Mihan-Yekan" color="#3333ff"><div style="text-align: center; background-color: rgb(204, 255, 255);">&nbsp;<a href="http://bia2tanz6.mihanblog.com/post/889" style="text-decoration-line: none;">ویروس نرم افزاری احمدی‌نژاد کشف شد!</a></div></font><hr style="text-align: center;"><font size="3" face="Mihan-Yekan" color="#3333ff"><div style="text-align: center; background-color: rgb(204, 255, 255);">&nbsp;<a href="http://bia2tanz6.mihanblog.com/post/887" style="text-decoration-line: none;">دنیا به جوی وفا ندارد ای دوست</a></div></font><hr style="text-align: center;"><font size="3" face="Mihan-Yekan" color="#3333ff"><div style="text-align: center; background-color: rgb(204, 255, 255);">&nbsp;<a href="http://bia2tanz6.mihanblog.com/post/886" style="text-decoration-line: none;">طنز؛ دست وزارت بهداشت رو شد</a></div></font><hr style="text-align: center;"><font size="3" face="Mihan-Yekan" color="#3333ff"><div style="text-align: center; background-color: rgb(204, 255, 255);">&nbsp;<a href="http://bia2tanz6.mihanblog.com/post/885" style="text-decoration-line: none;">طنز؛ سواد لذت بردن از زندگی</a></div></font><hr style="text-align: center;"><font size="3" face="Mihan-Yekan" color="#3333ff"><div style="text-align: center; background-color: rgb(204, 255, 255);">&nbsp;<a href="http://bia2tanz6.mihanblog.com/post/884" style="text-decoration-line: none;">شوخی‌های جالب شبکه‌های اجتماعی</a></div></font><hr style="text-align: center;"><font size="3" face="Mihan-Yekan" color="#3333ff"><div style="text-align: center; background-color: rgb(204, 255, 255);">&nbsp;<a href="http://bia2tanz6.mihanblog.com/post/883" style="text-decoration-line: none;">طنز؛ چه ژنی... چه سری... چه خرگوشی!</a></div></font><hr style="text-align: center;"><font size="3" face="Mihan-Yekan" color="#3333ff"><div style="text-align: center; background-color: rgb(204, 255, 255);">&nbsp;<a href="http://bia2tanz6.mihanblog.com/post/881" style="text-decoration-line: none;">طنز؛ خیلی آدم بد مسكنی هستی!</a></div></font><hr><hr><hr><hr><div><font style="background-color: rgb(255, 255, 204);" color="#cc66cc"><span style="font-size: 10.6667px; text-align: right;"><br></span></font></div> text/html 2017-09-13T00:12:32+01:00 victoryblog.mihanblog.com بهمن جلیلی bia2tanz6 http://victoryblog.mihanblog.com/post/14648 <div><span style="background-color: rgb(255, 255, 255);"><br></span></div><div><hr style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma; text-align: center; font-size: 10.6667px;"><div style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma; font-size: 10.6667px; text-align: center;"><span style="background-color: rgb(255, 255, 255);">&nbsp;<a href="http://bia2tanz6.mihanblog.com/" target="_blank" style="text-decoration-line: none; color: rgb(89, 3, 7); font-size: 10.66px;"><font color="#ff0000" face="Mihan-Nassim" size="7">bia2tanz6.mihanblog.com</font></a></span></div><hr style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma; text-align: center; font-size: 10.6667px;"><div style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma; font-size: 10.6667px; text-align: center;"><img src="http://www.upsara.com/images/f3d5_bia2tanz6.jpg" width="471" height="195" style="font-size: 10.6667px;"></div><hr style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma; font-size: 10.6667px; text-align: center;"><hr style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma; text-align: center; font-size: 10.6667px;"><hr style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma; font-size: 10.6667px; text-align: center;"><hr style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma; font-size: 10.6667px; text-align: center;"><div style="font-family: Tahoma; font-size: 10.6667px; text-align: center;"><font style="background-color: rgb(255, 255, 204);" color="#cc66cc">&nbsp;<font size="2" style="">&nbsp;<a href="http://bia2tanz6.mihanblog.com/post/tag/bia2tanz6" style="text-decoration-line: none; text-align: right;">bia2tanz6</a><span style="text-align: right;">،&nbsp;</span><a href="http://bia2tanz6.mihanblog.com/post/tag/%D8%AA%DB%8C%D8%AA%D8%B1%20%D8%B7%D9%86%D8%B2" style="text-decoration-line: none; text-align: right;">تیتر طنز</a><span style="text-align: right;">،&nbsp;</span><a href="http://bia2tanz6.mihanblog.com/post/tag/%D9%85%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%A8%20%D8%B7%D9%86%D8%B2" style="text-decoration-line: none; text-align: right;">مطالب طنز</a><span style="text-align: right;">،&nbsp;</span><a href="http://bia2tanz6.mihanblog.com/post/tag/%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7%D8%AA%D9%88%D8%B1" style="text-decoration-line: none; text-align: right;">کاریکاتور</a><span style="text-align: right;">،&nbsp;</span><a href="http://bia2tanz6.mihanblog.com/post/tag/%D8%B4%D8%B9%D8%B1%20%D8%B7%D9%86%D8%B2" style="text-decoration-line: none; text-align: right;">شعر طنز</a><span style="text-align: right;">،&nbsp;</span><a href="http://bia2tanz6.mihanblog.com/post/tag/%D9%81%DB%8C%D9%84%D9%85%20%DA%A9%D9%85%D8%AF%DB%8C" style="text-decoration-line: none; text-align: right;">فیلم کمدی</a><span style="text-align: right;">،&nbsp;</span><a href="http://bia2tanz6.mihanblog.com/post/tag/%D8%A2%D9%87%D9%86%DA%AF%20%D9%88%20%D9%85%D9%88%D8%B2%DB%8C%DA%A9%20%D9%88%DB%8C%D8%AF%DB%8C%D9%88" style="text-decoration-line: none; text-align: right;">آهنگ و موزیک ویدیو</a><span style="text-align: right;">،</span></font><span style="font-size: 10.6667px; text-align: right;">&nbsp;</span></font></div><hr><hr><hr><font size="3" face="Mihan-Yekan" color="#ff0000"><div style="text-align: center; background-color: rgb(204, 255, 255);">&nbsp;<a href="http://bia2tanz6.mihanblog.com/post/882" style="text-decoration-line: none;">طنز؛ ذکر شیخنا و مولانا نوید محمدزاده (رضوان ا... علیه)</a></div></font></div><hr style="text-align: center;"><font size="3" face="Mihan-Yekan" color="#ff0000"><div style="text-align: center; background-color: rgb(204, 255, 255);">&nbsp;<a href="http://bia2tanz6.mihanblog.com/post/880" style="text-decoration-line: none;">طنز؛ هر چه می‌کشیم از بی‌شعوری یوزپلنگ است</a></div></font><hr style="text-align: center;"><font size="3" face="Mihan-Yekan" color="#ff0000"><div style="text-align: center; background-color: rgb(204, 255, 255);">&nbsp;<a href="http://bia2tanz6.mihanblog.com/post/879" style="text-decoration-line: none;">ورود خانم‌ها ممنوع+شغل پیشنهادی قالیباف!</a></div></font><hr style="text-align: center;"><font size="3" face="Mihan-Yekan" color="#ff0000"><div style="text-align: center; background-color: rgb(204, 255, 255);">&nbsp;<a href="http://bia2tanz6.mihanblog.com/post/878" style="text-decoration-line: none;">رونمایی از هشتگ جدید استقلال+اعلام آمادگی درخشان برای نیمکت آبی‌ها!</a></div></font><hr style="text-align: center;"><font size="3" face="Mihan-Yekan" color="#ff0000"><div style="text-align: center; background-color: rgb(204, 255, 255);">&nbsp;<a href="http://bia2tanz6.mihanblog.com/post/877" style="text-decoration-line: none;">طنز؛ رخساره! بی تو دنیام یه چیزی کم داره</a></div></font><hr style="text-align: center;"><font size="3" face="Mihan-Yekan" color="#ff0000"><div style="text-align: center; background-color: rgb(204, 255, 255);">&nbsp;<a href="http://bia2tanz6.mihanblog.com/post/876" style="text-decoration-line: none;">شوخی‌های جالب شبکه‌های اجتماعی</a></div></font><hr style="text-align: center;"><font size="3" face="Mihan-Yekan" color="#ff0000"><div style="text-align: center; background-color: rgb(204, 255, 255);">&nbsp;<a href="http://bia2tanz6.mihanblog.com/post/875" style="text-decoration-line: none;">طنز؛ ویزای شینگن فقط سه میلیون!</a></div></font><hr style="text-align: center;"><font size="3" face="Mihan-Yekan" color="#ff0000"><div style="text-align: center; background-color: rgb(204, 255, 255);">&nbsp;<a href="http://bia2tanz6.mihanblog.com/post/874" style="text-decoration-line: none;">طنز؛ نقش کی‌روش در ناسپاسی مردم</a></div></font><hr style="text-align: center;"><font size="3" face="Mihan-Yekan" color="#ff0000"><div style="text-align: center; background-color: rgb(204, 255, 255);">&nbsp;<a href="http://bia2tanz6.mihanblog.com/post/873" style="text-decoration-line: none;">طنز؛ هدیه رو وا نکرده پس فرستادِ سیاسی!</a></div></font><div><div style="text-align: center;"></div><hr><div style="text-align: center; text-decoration-line: none;"><a href="http://bia2tanz6.mihanblog.com/post/872" style="text-decoration-line: none;"><font size="3" face="Mihan-Yekan" color="#cc33cc" style="background-color: rgb(204, 255, 255);">طنز؛ خورشت آلو اسفناج به جای «نهنگ آبی»</font></a></div><hr><div style="text-align: center;"><span style="background-color: rgb(204, 255, 255);"><span style="color: rgb(255, 0, 0); font-family: Mihan-Yekan; font-size: medium;">&nbsp;</span><a href="http://bia2tanz6.mihanblog.com/post/871" style="font-family: Mihan-Yekan; font-size: medium; text-decoration-line: none;">متلک جدید یک روزنامه به حسین شریعتمداری، رئیسی و تاج!</a></span></div><hr style="text-align: center;"><font size="3" face="Mihan-Yekan" color="#ff0000"><div style="text-align: center; background-color: rgb(204, 255, 255);">&nbsp;<a href="http://bia2tanz6.mihanblog.com/post/869" style="text-decoration-line: none;">دانلود آهنگ جدید امو بند به نام بهترین اتفاق</a></div></font><hr style="text-align: center;"><font size="3" face="Mihan-Yekan" color="#ff0000"><div style="text-align: center; background-color: rgb(204, 255, 255);">&nbsp;<a href="http://bia2tanz6.mihanblog.com/post/869" style="text-decoration-line: none;">دانلود آهنگ جدید امو بند به نام بهترین اتفاق</a></div></font><hr><hr><hr><hr><font color="#ff0000" style="background-color: rgb(204, 255, 255);">&nbsp;</font></div> text/html 2017-09-07T10:39:00+01:00 victoryblog.mihanblog.com بهمن جلیلی bia2tanz6 http://victoryblog.mihanblog.com/post/14647 <div><span style="background-color: rgb(255, 255, 255);"><br></span></div><div><hr style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma; text-align: center; font-size: 10.6667px;"><div style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma; font-size: 10.6667px; text-align: center;"><span style="background-color: rgb(255, 255, 255);">&nbsp;<a href="http://bia2tanz6.mihanblog.com/" target="_blank" style="text-decoration-line: none; color: rgb(89, 3, 7); font-size: 10.66px;"><font color="#ff0000" face="Mihan-Nassim" size="7">bia2tanz6.mihanblog.com</font></a></span></div><hr style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma; text-align: center; font-size: 10.6667px;"><div style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma; font-size: 10.6667px; text-align: center;"><img src="http://www.upsara.com/images/f3d5_bia2tanz6.jpg" width="471" height="195" style="font-size: 10.6667px;"></div><hr style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma; font-size: 10.6667px; text-align: center;"><hr style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma; text-align: center; font-size: 10.6667px;"><hr style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma; font-size: 10.6667px; text-align: center;"><hr style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma; font-size: 10.6667px; text-align: center;"><div style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma; font-size: 10.6667px; text-align: center;"><font color="#339999" style="background-color: rgb(255, 255, 204);">&nbsp;<font size="2" style="">&nbsp;<a href="http://bia2tanz6.mihanblog.com/post/tag/bia2tanz6" style="text-decoration-line: none; color: rgb(89, 3, 7); text-align: right;">bia2tanz6</a><span style="text-align: right;">،&nbsp;</span><a href="http://bia2tanz6.mihanblog.com/post/tag/%D8%AA%DB%8C%D8%AA%D8%B1%20%D8%B7%D9%86%D8%B2" style="text-decoration-line: none; color: rgb(89, 3, 7); text-align: right;">تیتر طنز</a><span style="text-align: right;">،&nbsp;</span><a href="http://bia2tanz6.mihanblog.com/post/tag/%D9%85%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%A8%20%D8%B7%D9%86%D8%B2" style="text-decoration-line: none; color: rgb(89, 3, 7); text-align: right;">مطالب طنز</a><span style="text-align: right;">،&nbsp;</span><a href="http://bia2tanz6.mihanblog.com/post/tag/%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7%D8%AA%D9%88%D8%B1" style="text-decoration-line: none; color: rgb(89, 3, 7); text-align: right;">کاریکاتور</a><span style="text-align: right;">،&nbsp;</span><a href="http://bia2tanz6.mihanblog.com/post/tag/%D8%B4%D8%B9%D8%B1%20%D8%B7%D9%86%D8%B2" style="text-decoration-line: none; color: rgb(89, 3, 7); text-align: right;">شعر طنز</a><span style="text-align: right;">،&nbsp;</span><a href="http://bia2tanz6.mihanblog.com/post/tag/%D9%81%DB%8C%D9%84%D9%85%20%DA%A9%D9%85%D8%AF%DB%8C" style="text-decoration-line: none; color: rgb(89, 3, 7); text-align: right;">فیلم کمدی</a><span style="text-align: right;">،&nbsp;</span><a href="http://bia2tanz6.mihanblog.com/post/tag/%D8%A2%D9%87%D9%86%DA%AF%20%D9%88%20%D9%85%D9%88%D8%B2%DB%8C%DA%A9%20%D9%88%DB%8C%D8%AF%DB%8C%D9%88" style="text-decoration-line: none; color: rgb(89, 3, 7); text-align: right;">آهنگ و موزیک ویدیو</a><span style="text-align: right;">،</span></font><span style="font-size: 10.6667px; text-align: right;">&nbsp;</span></font></div><hr><hr><hr><font size="3" face="Mihan-Yekan" color="#ff0000"><div style="text-align: center; background-color: rgb(204, 255, 255);">&nbsp;<a href="http://bia2tanz6.mihanblog.com/post/868" style="text-decoration-line: none;">سالروز پیروزی تاریخی پرسپولیس مقابل استقلال بر همه پرسپولیسی ها مبارک</a></div></font></div><hr style="text-align: center;"><font size="3" face="Mihan-Yekan" color="#000099"><div style="text-align: center; background-color: rgb(204, 255, 255);">&nbsp;<a href="http://bia2tanz6.mihanblog.com/post/866" style="text-decoration-line: none;">شوخی‌های جالب شبکه‌های اجتماعی</a></div></font><hr style="text-align: center;"><font size="3" face="Mihan-Yekan" color="#000099"><div style="text-align: center; background-color: rgb(204, 255, 255);">&nbsp;<a href="http://bia2tanz6.mihanblog.com/post/865" style="text-decoration-line: none;">توپ تانک فشفشه...حقشه!</a></div></font><hr style="text-align: center;"><font size="3" face="Mihan-Yekan" color="#000099"><div style="text-align: center; background-color: rgb(204, 255, 255);">&nbsp;<a href="http://bia2tanz6.mihanblog.com/post/864" style="text-decoration-line: none;">دانلود آهنگ جدید جمشید به نام دنیا</a></div></font><hr style="text-align: center;"><font size="3" face="Mihan-Yekan" color="#000099"><div style="text-align: center; background-color: rgb(204, 255, 255);">&nbsp;<a href="http://bia2tanz6.mihanblog.com/post/863" style="text-decoration-line: none;">ذکر شیخنا و مولانا کیم جونگ اون (قدس ا... نفسه الزکیه)</a></div></font><hr style="text-align: center;"><font size="3" face="Mihan-Yekan" color="#000099"><div style="text-align: center; background-color: rgb(204, 255, 255);">&nbsp;<a href="http://bia2tanz6.mihanblog.com/post/862" style="text-decoration-line: none;">طنز؛ بسی رنج بردم در این سال سی</a></div></font><hr style="text-align: center;"><font size="3" face="Mihan-Yekan" color="#000099"><div style="text-align: center; background-color: rgb(204, 255, 255);">&nbsp;<a href="http://bia2tanz6.mihanblog.com/post/861" style="text-decoration-line: none;">طنز؛ گزینه گم‌شدن در افق</a></div></font><hr style="text-align: center;"><font size="3" face="Mihan-Yekan" color="#000099"><div style="text-align: center; background-color: rgb(204, 255, 255);">&nbsp;<a href="http://bia2tanz6.mihanblog.com/post/860" style="text-decoration-line: none;">دانلود آهنگ جدید و زیبای احلام به نام بهترین</a></div></font><hr style="text-align: center;"><font size="3" face="Mihan-Yekan" color="#000099"><div style="text-align: center; background-color: rgb(204, 255, 255);">&nbsp;<a href="http://bia2tanz6.mihanblog.com/post/859" style="text-decoration-line: none;">شوخی‌های جالب شبکه‌های اجتماعی</a></div></font><hr style="text-align: center;"><font size="3" face="Mihan-Yekan" color="#000099"><div style="text-align: center; background-color: rgb(204, 255, 255);">&nbsp;<a href="http://bia2tanz6.mihanblog.com/post/858" style="text-decoration-line: none;">طنز؛ یکی اختلاس‌گران را از برق بکشد!</a></div></font><hr style="text-align: center;"><font size="3" face="Mihan-Yekan" color="#000099"><div style="text-align: center; background-color: rgb(204, 255, 255);">&nbsp;<a href="http://bia2tanz6.mihanblog.com/post/857" style="text-decoration-line: none;">اینم مدل پخش تایتانیک از تلویزیون!</a></div></font><hr style="text-align: center;"><font size="3" face="Mihan-Yekan" color="#000099"><div style="text-align: center; background-color: rgb(204, 255, 255);">&nbsp;<a href="http://bia2tanz6.mihanblog.com/post/856" style="text-decoration-line: none;">طنز؛ مقصر اصلی چپ شدن اتوبوس قضا و بلاست</a></div></font><hr style="text-align: center;"><font size="3" face="Mihan-Yekan" color="#000099"><div style="text-align: center; background-color: rgb(204, 255, 255);">&nbsp;<a href="http://bia2tanz6.mihanblog.com/post/855" style="text-decoration-line: none;">طنز؛ رئیسی، رئیسی جمهور کشور شد!</a></div></font><hr style="text-align: center;"><font size="3" face="Mihan-Yekan" color="#000099"><div style="text-align: center; background-color: rgb(204, 255, 255);">&nbsp;<a href="http://bia2tanz6.mihanblog.com/post/854" style="text-decoration-line: none;">دانلود آهنگ جدید علیرضا طلیسچی بنام آی دل خودم</a></div></font><hr><hr><hr><hr><hr> text/html 2017-09-02T09:10:57+01:00 victoryblog.mihanblog.com بهمن جلیلی bia2tanz6 http://victoryblog.mihanblog.com/post/14646 <div><span style="background-color: rgb(255, 255, 255);"><br></span></div><div><hr style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma; text-align: center; font-size: 10.6667px;"><div style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma; font-size: 10.6667px; text-align: center;"><span style="background-color: rgb(255, 255, 255);">&nbsp;<a href="http://bia2tanz6.mihanblog.com/" target="_blank" style="text-decoration-line: none; color: rgb(89, 3, 7); font-size: 10.66px;"><font color="#ff0000" face="Mihan-Nassim" size="7">bia2tanz6.mihanblog.com</font></a></span></div><hr style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma; text-align: center; font-size: 10.6667px;"><div style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma; font-size: 10.6667px; text-align: center;"><span style="background-color: rgb(255, 255, 255);"><img height="254" alt="yrm1_0000.jpg" src="http://uupload.ir/files/yrm1_0000.jpg" style="height: 169px;"></span></div><hr style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma; font-size: 10.6667px; text-align: center;"><hr style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma; text-align: center; font-size: 10.6667px;"><hr style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma; font-size: 10.6667px; text-align: center;"><hr style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma; font-size: 10.6667px; text-align: center;"><div style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma; font-size: 10.6667px; text-align: center;"><font color="#339999" style="background-color: rgb(255, 255, 204);">&nbsp;<font size="2" style="">&nbsp;<a href="http://bia2tanz6.mihanblog.com/post/tag/bia2tanz6" style="text-decoration-line: none; color: rgb(89, 3, 7); text-align: right;">bia2tanz6</a><span style="text-align: right;">،&nbsp;</span><a href="http://bia2tanz6.mihanblog.com/post/tag/تیتر طنز" style="text-decoration-line: none; color: rgb(89, 3, 7); text-align: right;">تیتر طنز</a><span style="text-align: right;">،&nbsp;</span><a href="http://bia2tanz6.mihanblog.com/post/tag/مطالب طنز" style="text-decoration-line: none; color: rgb(89, 3, 7); text-align: right;">مطالب طنز</a><span style="text-align: right;">،&nbsp;</span><a href="http://bia2tanz6.mihanblog.com/post/tag/کاریکاتور" style="text-decoration-line: none; color: rgb(89, 3, 7); text-align: right;">کاریکاتور</a><span style="text-align: right;">،&nbsp;</span><a href="http://bia2tanz6.mihanblog.com/post/tag/شعر طنز" style="text-decoration-line: none; color: rgb(89, 3, 7); text-align: right;">شعر طنز</a><span style="text-align: right;">،&nbsp;</span><a href="http://bia2tanz6.mihanblog.com/post/tag/فیلم کمدی" style="text-decoration-line: none; color: rgb(89, 3, 7); text-align: right;">فیلم کمدی</a><span style="text-align: right;">،&nbsp;</span><a href="http://bia2tanz6.mihanblog.com/post/tag/آهنگ و موزیک ویدیو" style="text-decoration-line: none; color: rgb(89, 3, 7); text-align: right;">آهنگ و موزیک ویدیو</a><span style="text-align: right;">،</span></font><span style="font-size: 10.6667px; text-align: right;">&nbsp;</span></font></div><hr><hr><hr><div style="text-align: center;"><a href="http://bia2tanz6.mihanblog.com/post/853" style="text-decoration-line: none; text-align: start;"><font size="3" style="background-color: rgb(204, 255, 255);" face="Mihan-Yekan" color="#3333ff">شوخی‌های جالب شبکه‌های اجتماعی</font></a></div></div><hr style="text-align: center;"><font size="3" face="Mihan-Yekan"><div style="text-align: center; background-color: rgb(204, 255, 255);">&nbsp;<a href="http://bia2tanz6.mihanblog.com/post/852" style="text-decoration-line: none; color: rgb(109, 150, 40);">طنز؛ فلاکسیون عشلی‌های مهلبون ^_^</a></div></font><hr style="text-align: center;"><font size="3" face="Mihan-Yekan"><div style="text-align: center; background-color: rgb(204, 255, 255);">&nbsp;<a href="http://bia2tanz6.mihanblog.com/post/851" style="text-decoration-line: none; color: rgb(68, 68, 68);">طنز؛ حجم من کجاست؟!</a></div></font><hr style="text-align: center;"><font size="3" face="Mihan-Yekan"><div style="text-align: center; background-color: rgb(204, 255, 255);">&nbsp;<a href="http://bia2tanz6.mihanblog.com/post/847" style="text-decoration-line: none; color: rgb(109, 150, 40);">شوخی‌های جالب شبکه‌های اجتماعی</a></div></font><hr style="text-align: center;"><font size="3" face="Mihan-Yekan"><div style="text-align: center; background-color: rgb(204, 255, 255);">&nbsp;<a href="http://bia2tanz6.mihanblog.com/post/846" style="text-decoration-line: none; color: rgb(68, 68, 68);">طنز؛ شجریان رِ بکشونید توی سالن!</a></div></font><hr style="text-align: center;"><font size="3" face="Mihan-Yekan"><div style="text-align: center; background-color: rgb(204, 255, 255);">&nbsp;<a href="http://bia2tanz6.mihanblog.com/post/850" style="text-decoration-line: none; color: rgb(109, 150, 40);">متلک تازه به سعید جلیلی، عارف و جواد خیابانی!</a></div></font><hr style="text-align: center;"><font size="3" face="Mihan-Yekan"><div style="text-align: center; background-color: rgb(204, 255, 255);">&nbsp;<a href="http://bia2tanz6.mihanblog.com/post/849" style="text-decoration-line: none; color: rgb(68, 68, 68);">شهرام شب پره به شهرداری تهران می‌رود؟!</a></div></font><hr style="text-align: center;"><font size="3" face="Mihan-Yekan"><div style="text-align: center; background-color: rgb(204, 255, 255);">&nbsp;<a href="http://bia2tanz6.mihanblog.com/post/845" style="text-decoration-line: none; color: rgb(109, 150, 40);">طنز؛ اندر مزایای «مربیگری» در فوتبال ایران!</a></div></font><hr style="text-align: center;"><font size="3" face="Mihan-Yekan"><div style="text-align: center; background-color: rgb(204, 255, 255);">&nbsp;<a href="http://bia2tanz6.mihanblog.com/post/844" style="text-decoration-line: none; color: rgb(68, 68, 68);">طنز؛ ذکر شیخنا و مولانا مصطفی زمانی (رضوان‌ا... علیه)</a></div></font><hr style="text-align: center;"><font size="3" face="Mihan-Yekan"><div style="text-align: center; background-color: rgb(204, 255, 255);">&nbsp;<a href="http://bia2tanz6.mihanblog.com/post/843" style="text-decoration-line: none; color: rgb(68, 68, 68);">دانلود موزیک ویدیو جدید و زیبای شادمهر عقیلی به نام قلب من</a></div></font><hr style="text-align: center;"><font size="3" face="Mihan-Yekan"><div style="text-align: center; background-color: rgb(204, 255, 255);">&nbsp;<a href="http://bia2tanz6.mihanblog.com/post/841" style="text-decoration-line: none; color: rgb(109, 150, 40);">شوخی‌های جالب شبکه‌های اجتماعی</a></div></font><hr style="text-align: center;"><font size="3" face="Mihan-Yekan"><div style="text-align: center; background-color: rgb(204, 255, 255);">&nbsp;<a href="http://bia2tanz6.mihanblog.com/post/840" style="text-decoration-line: none; color: rgb(109, 150, 40);">طنز؛ مسئله ناموسی فوتبال و سیاست</a></div></font><hr style="text-align: center;"><hr style="text-align: center;"><hr style="text-align: center;"><hr style="text-align: center;"><hr style="text-align: center;"> text/html 2017-08-29T00:33:00+01:00 victoryblog.mihanblog.com بهمن جلیلی bia2tanz6 http://victoryblog.mihanblog.com/post/14645 <div><span style="background-color: rgb(255, 255, 255);"><br></span></div><div><hr style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma; text-align: center; font-size: 10.6667px;"><div style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma; font-size: 10.6667px; text-align: center;"><span style="background-color: rgb(255, 255, 255);">&nbsp;<a href="http://bia2tanz6.mihanblog.com/" target="_blank" style="text-decoration-line: none; color: rgb(89, 3, 7); font-size: 10.66px;"><font color="#ff0000" face="Mihan-Nassim" size="7">bia2tanz6.mihanblog.com</font></a></span></div><hr style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma; text-align: center; font-size: 10.6667px;"><div style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma; font-size: 10.6667px; text-align: center;"><span style="background-color: rgb(255, 255, 255);"><img height="254" alt="yrm1_0000.jpg" src="http://uupload.ir/files/yrm1_0000.jpg" style="height: 169px;"></span></div><hr style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma; font-size: 10.6667px; text-align: center;"><hr style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma; text-align: center; font-size: 10.6667px;"><hr style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma; font-size: 10.6667px; text-align: center;"><hr style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma; font-size: 10.6667px; text-align: center;"><div style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma; font-size: 10.6667px; text-align: center;"><font color="#339999" style="background-color: rgb(255, 255, 204);">&nbsp;<font size="2" style="">&nbsp;<a href="http://bia2tanz6.mihanblog.com/post/tag/bia2tanz6" style="text-decoration-line: none; color: rgb(89, 3, 7); text-align: right;">bia2tanz6</a><span style="text-align: right;">،&nbsp;</span><a href="http://bia2tanz6.mihanblog.com/post/tag/%D8%AA%DB%8C%D8%AA%D8%B1%20%D8%B7%D9%86%D8%B2" style="text-decoration-line: none; color: rgb(89, 3, 7); text-align: right;">تیتر طنز</a><span style="text-align: right;">،&nbsp;</span><a href="http://bia2tanz6.mihanblog.com/post/tag/%D9%85%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%A8%20%D8%B7%D9%86%D8%B2" style="text-decoration-line: none; color: rgb(89, 3, 7); text-align: right;">مطالب طنز</a><span style="text-align: right;">،&nbsp;</span><a href="http://bia2tanz6.mihanblog.com/post/tag/%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7%D8%AA%D9%88%D8%B1" style="text-decoration-line: none; color: rgb(89, 3, 7); text-align: right;">کاریکاتور</a><span style="text-align: right;">،&nbsp;</span><a href="http://bia2tanz6.mihanblog.com/post/tag/%D8%B4%D8%B9%D8%B1%20%D8%B7%D9%86%D8%B2" style="text-decoration-line: none; color: rgb(89, 3, 7); text-align: right;">شعر طنز</a><span style="text-align: right;">،&nbsp;</span><a href="http://bia2tanz6.mihanblog.com/post/tag/%D9%81%DB%8C%D9%84%D9%85%20%DA%A9%D9%85%D8%AF%DB%8C" style="text-decoration-line: none; color: rgb(89, 3, 7); text-align: right;">فیلم کمدی</a><span style="text-align: right;">،&nbsp;</span><a href="http://bia2tanz6.mihanblog.com/post/tag/%D8%A2%D9%87%D9%86%DA%AF%20%D9%88%20%D9%85%D9%88%D8%B2%DB%8C%DA%A9%20%D9%88%DB%8C%D8%AF%DB%8C%D9%88" style="text-decoration-line: none; color: rgb(89, 3, 7); text-align: right;">آهنگ و موزیک ویدیو</a><span style="text-align: right;">،</span></font><span style="font-size: 10.6667px; text-align: right;">&nbsp;</span></font></div><hr><hr><font size="3" color="#ff9966" face="Mihan-Yekan"><div style="text-align: center; background-color: rgb(204, 255, 255);">&nbsp;<a href="http://bia2tanz6.mihanblog.com/post/842" style="text-decoration-line: none;">کنایه عابدزاده به استقلالی‌ها، به مناسبت تاریخ 96.6.6</a></div></font><hr style="text-align: center;"><font size="3" color="#ff9966" face="Mihan-Yekan"><div style="text-align: center; background-color: rgb(204, 255, 255);">&nbsp;<a href="http://bia2tanz6.mihanblog.com/post/839" style="text-decoration-line: none;">طنز؛ دیدی دلا که یار نیامد</a></div></font><hr style="text-align: center;"><font size="3" color="#ff9966" face="Mihan-Yekan"><div style="text-align: center; background-color: rgb(204, 255, 255);">&nbsp;<a href="http://bia2tanz6.mihanblog.com/post/838" style="text-decoration-line: none;">طنز؛ سه دلیل برای رد صلاحیت نجفی!</a></div></font><hr style="text-align: center;"><font size="3" color="#ff9966" face="Mihan-Yekan"><div style="text-align: center; background-color: rgb(204, 255, 255);">&nbsp;<a href="http://bia2tanz6.mihanblog.com/post/837" style="text-decoration-line: none;">واکنش علی مطهری و عباس جدیدی به موزیک اسطوره خوشگل و بور!</a></div></font><hr style="text-align: center;"><font size="3" color="#ff9966" face="Mihan-Yekan"><div style="text-align: center; background-color: rgb(204, 255, 255);">&nbsp;<a href="http://bia2tanz6.mihanblog.com/post/836" style="text-decoration-line: none;">طنز؛ با قالیباف تا ۳۷۱۶</a></div></font><hr style="text-align: center;"><font size="3" color="#ff9966" face="Mihan-Yekan"><div style="text-align: center; background-color: rgb(204, 255, 255);">&nbsp;<a href="http://bia2tanz6.mihanblog.com/post/835" style="text-decoration-line: none;">دانلود آهنگ جدید پازل باند بنام کار دادی دستم</a></div></font><hr style="text-align: center;"><font size="3" color="#ff9966" face="Mihan-Yekan"><div style="text-align: center; background-color: rgb(204, 255, 255);">&nbsp;<a href="http://bia2tanz6.mihanblog.com/post/834" style="text-decoration-line: none;">طنز؛ آقای مسی! اینو چی میگی؟!</a></div></font><hr style="text-align: center;"><font size="3" color="#ff9966" face="Mihan-Yekan"><div style="text-align: center; background-color: rgb(204, 255, 255);">&nbsp;<a href="http://bia2tanz6.mihanblog.com/post/832" style="text-decoration-line: none;">شوخی‌های جالب شبکه‌های اجتماعی</a></div></font><hr style="text-align: center;"><font size="3" color="#ff9966" face="Mihan-Yekan"><div style="text-align: center; background-color: rgb(204, 255, 255);">&nbsp;<a href="http://bia2tanz6.mihanblog.com/post/833" style="text-decoration-line: none;">دانلود آهنگ جدید و زیبای شادمهر عقیلی به نام قلب من</a></div></font><hr style="text-align: center;"><font size="3" color="#ff9966" face="Mihan-Yekan"><div style="text-align: center; background-color: rgb(204, 255, 255);">&nbsp;<a href="http://bia2tanz6.mihanblog.com/post/831" style="text-decoration-line: none;">طنز؛ یک آدم شخم خورده‌ام من</a></div></font><hr style="text-align: center;"><font size="3" color="#ff9966" face="Mihan-Yekan"><div style="text-align: center; background-color: rgb(204, 255, 255);">&nbsp;<a href="http://bia2tanz6.mihanblog.com/post/830" style="text-decoration-line: none;">طنز؛ همه آنچه در کنسرت‌ها نمی‌بینیم!</a></div></font><hr style="text-align: center;"><font size="3" color="#ff9966" face="Mihan-Yekan"><div style="text-align: center; background-color: rgb(204, 255, 255);">&nbsp;<a href="http://bia2tanz6.mihanblog.com/post/828" style="text-decoration-line: none;">خداحافظ ای خوشگل و بور ناکام!</a></div></font><hr style="text-align: center;"><font size="3" color="#ff9966" face="Mihan-Yekan"><div style="text-align: center; background-color: rgb(204, 255, 255);">&nbsp;<a href="http://bia2tanz6.mihanblog.com/post/829" style="text-decoration-line: none;">دانلود موزیک ویدیو جدید و زیبای گوگوش به نام سوگند</a></div></font><hr style="text-align: center;"><font size="3" color="#ff9966" face="Mihan-Yekan"><div style="text-align: center; background-color: rgb(204, 255, 255);">&nbsp;<a href="http://bia2tanz6.mihanblog.com/post/827" style="text-decoration-line: none;">دادم سه طلاق این فلک اطلس را</a></div></font><hr style="text-align: center;"><font size="3" color="#ff9966" face="Mihan-Yekan"><div style="text-align: center; background-color: rgb(204, 255, 255);">&nbsp;<a href="http://bia2tanz6.mihanblog.com/post/826" style="text-decoration-line: none;">طنز؛ فرار مغز... چشم، زبان بناگوش، کله و پاچه</a></div></font><hr style="text-align: center;"><font size="3" color="#ff9966" face="Mihan-Yekan"><div style="text-align: center; background-color: rgb(204, 255, 255);">&nbsp;<a href="http://bia2tanz6.mihanblog.com/post/825" style="text-decoration-line: none;">دانلود آلبوم جدید و فوق العاده شنیدنی دنگ شو به نام مدّونای</a></div></font><hr style="text-align: center;"><font size="3" color="#ff9966" face="Mihan-Yekan"><div style="text-align: center; background-color: rgb(204, 255, 255);">&nbsp;<a href="http://bia2tanz6.mihanblog.com/post/824" style="text-decoration-line: none;">اگه یک کامیون داشتی پشتش چی می نوشتی ؟</a></div></font><hr style="text-align: center;"><font size="3" color="#ff9966" face="Mihan-Yekan"><div style="text-align: center; background-color: rgb(204, 255, 255);">&nbsp;<a href="http://bia2tanz6.mihanblog.com/post/821" style="text-decoration-line: none;">شوخی‌های جالب شبکه‌های اجتماعی</a></div></font><hr style="text-align: center;"><font size="3" color="#ff9966" face="Mihan-Yekan"><div style="text-align: center; background-color: rgb(204, 255, 255);">&nbsp;<a href="http://bia2tanz6.mihanblog.com/post/823" style="text-decoration-line: none;">متلک جدید به مجلس، احمدی‌نژاد و رحمانی‌فضلی!</a></div></font><hr style="text-align: center;"><font size="3" color="#ff9966" face="Mihan-Yekan"><div style="text-align: center; background-color: rgb(204, 255, 255);">&nbsp;<a href="http://bia2tanz6.mihanblog.com/post/822" style="text-decoration-line: none;">دانلود آلبوم جدید و فوق العاده شنیدنی ماکان باند به نام دیوونه بازی</a></div></font><hr style="text-align: center;"><font size="3" color="#ff9966" face="Mihan-Yekan"><div style="text-align: center; background-color: rgb(204, 255, 255);">&nbsp;<a href="http://bia2tanz6.mihanblog.com/post/820" style="text-decoration-line: none;">طنز؛ ذکر شیخنا و مولانا محسن رضایی (قدس ا... نفسه الزکیه)</a></div></font><hr style="text-align: center;"><font size="3" color="#ff9966" face="Mihan-Yekan"><div style="text-align: center; background-color: rgb(204, 255, 255);">&nbsp;<a href="http://bia2tanz6.mihanblog.com/post/819" style="text-decoration-line: none;">شوخی‌های جالب شبکه‌های اجتماعی</a></div></font><hr style="text-align: center;"><font size="3" color="#ff9966" face="Mihan-Yekan"><div style="text-align: center; background-color: rgb(204, 255, 255);">&nbsp;<a href="http://bia2tanz6.mihanblog.com/post/818" style="text-decoration-line: none;">طنز؛ پطروس دایورت کننده</a>&nbsp;</div></font></div><hr><hr><hr><hr> text/html 2017-08-22T00:35:28+01:00 victoryblog.mihanblog.com بهمن جلیلی bia2tanz6 http://victoryblog.mihanblog.com/post/14644 <hr style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma; text-align: center; font-size: 10.6667px;"><div style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma; font-size: 10.6667px; text-align: center;"><span style="background-color: rgb(255, 255, 255);">&nbsp;<a href="http://bia2tanz6.mihanblog.com/" target="_blank" style="text-decoration-line: none; color: rgb(89, 3, 7); font-size: 10.66px;"><font color="#ff0000" face="Mihan-Nassim" size="7">bia2tanz6.mihanblog.com</font></a></span></div><hr style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma; text-align: center; font-size: 10.6667px;"><div style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma; font-size: 10.6667px; text-align: center;"><span style="background-color: rgb(255, 255, 255);"><img height="254" alt="yrm1_0000.jpg" src="http://uupload.ir/files/yrm1_0000.jpg" style="height: 169px;"></span></div><hr style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma; font-size: 10.6667px; text-align: center;"><hr style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma; text-align: center; font-size: 10.6667px;"><hr style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma; font-size: 10.6667px; text-align: center;"><hr style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma; font-size: 10.6667px; text-align: center;"><div style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma; font-size: 10.6667px; text-align: center;"><font color="#339999" style="background-color: rgb(255, 255, 255);">&nbsp;<font size="2" style="">&nbsp;<a href="http://bia2tanz6.mihanblog.com/post/tag/bia2tanz6" style="text-decoration-line: none; color: rgb(89, 3, 7); text-align: right;">bia2tanz6</a><span style="text-align: right;">،&nbsp;</span><a href="http://bia2tanz6.mihanblog.com/post/tag/%D8%AA%DB%8C%D8%AA%D8%B1%20%D8%B7%D9%86%D8%B2" style="text-decoration-line: none; color: rgb(89, 3, 7); text-align: right;">تیتر طنز</a><span style="text-align: right;">،&nbsp;</span><a href="http://bia2tanz6.mihanblog.com/post/tag/%D9%85%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%A8%20%D8%B7%D9%86%D8%B2" style="text-decoration-line: none; color: rgb(89, 3, 7); text-align: right;">مطالب طنز</a><span style="text-align: right;">،&nbsp;</span><a href="http://bia2tanz6.mihanblog.com/post/tag/%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7%D8%AA%D9%88%D8%B1" style="text-decoration-line: none; color: rgb(89, 3, 7); text-align: right;">کاریکاتور</a><span style="text-align: right;">،&nbsp;</span><a href="http://bia2tanz6.mihanblog.com/post/tag/%D8%B4%D8%B9%D8%B1%20%D8%B7%D9%86%D8%B2" style="text-decoration-line: none; color: rgb(89, 3, 7); text-align: right;">شعر طنز</a><span style="text-align: right;">،&nbsp;</span><a href="http://bia2tanz6.mihanblog.com/post/tag/%D9%81%DB%8C%D9%84%D9%85%20%DA%A9%D9%85%D8%AF%DB%8C" style="text-decoration-line: none; color: rgb(89, 3, 7); text-align: right;">فیلم کمدی</a><span style="text-align: right;">،&nbsp;</span><a href="http://bia2tanz6.mihanblog.com/post/tag/%D8%A2%D9%87%D9%86%DA%AF%20%D9%88%20%D9%85%D9%88%D8%B2%DB%8C%DA%A9%20%D9%88%DB%8C%D8%AF%DB%8C%D9%88" style="text-decoration-line: none; color: rgb(89, 3, 7); text-align: right;">آهنگ و موزیک ویدیو</a><span style="text-align: right;">،</span></font></font></div><hr><hr style="text-align: center;"><hr style="text-align: center;"><font face="Mihan-Yekan" size="3" color="#ff0000"><div style="text-align: center; background-color: rgb(204, 255, 255);">&nbsp;<a href="http://bia2tanz6.mihanblog.com/post/817" style="text-decoration-line: none;">شوخی‌های جالب شبکه‌های اجتماعی</a></div></font><hr style="text-align: center;"><font face="Mihan-Yekan" size="3" color="#ff0000"><div style="text-align: center; background-color: rgb(204, 255, 255);">&nbsp;<a href="http://bia2tanz6.mihanblog.com/post/816" style="text-decoration-line: none;">متلک جدید به بقایی، قاضی‌پور، کریمی قدوسی و احمدی‌نژاد!</a></div></font><hr style="text-align: center;"><font face="Mihan-Yekan" size="3" color="#ff0000"><div style="text-align: center; background-color: rgb(204, 255, 255);">&nbsp;<a href="http://bia2tanz6.mihanblog.com/post/815" style="text-decoration-line: none;">دل داغ تو دارد ارنه بفروختمی</a></div></font><hr style="text-align: center;"><font face="Mihan-Yekan" size="3" color="#ff0000"><div style="text-align: center; background-color: rgb(204, 255, 255);">&nbsp;&nbsp;<a href="http://bia2tanz6.mihanblog.com/post/813" style="text-decoration-line: none;">شوخی‌های جالب شبکه‌های اجتماعی</a></div></font><hr style="text-align: center;"><font face="Mihan-Yekan" size="3" color="#ff0000"><div style="text-align: center; background-color: rgb(204, 255, 255);">&nbsp;<a href="http://bia2tanz6.mihanblog.com/post/814" style="text-decoration-line: none;">طنز؛ تابستان خود را چگونه بگذرانیم؟</a></div></font><hr style="text-align: center;"><font face="Mihan-Yekan" size="3" color="#ff0000"><div style="text-align: center; background-color: rgb(204, 255, 255);">&nbsp;<a href="http://bia2tanz6.mihanblog.com/post/812" style="text-decoration-line: none;">طنز؛ شوخی با خیام</a></div></font><hr style="text-align: center;"><font face="Mihan-Yekan" size="3" color="#ff0000"><div style="text-align: center; background-color: rgb(204, 255, 255);">&nbsp;<a href="http://bia2tanz6.mihanblog.com/post/811" style="text-decoration-line: none;">طنز، پینوکیوی چوپان و مفسدان اقتصادی</a>&nbsp;</div></font><hr style="text-align: center;"><font face="Mihan-Yekan" size="3" color="#ff0000"><div style="text-align: center; background-color: rgb(204, 255, 255);">&nbsp;<a href="http://bia2tanz6.mihanblog.com/post/810" style="text-decoration-line: none;">طنز؛ ذکر شیختنا و مولاتنا فدریکا موگرینی (رضوان ا... علیها)</a></div></font><hr><hr><hr><hr> text/html 2017-08-16T00:47:11+01:00 victoryblog.mihanblog.com بهمن جلیلی bia2tanz6 http://victoryblog.mihanblog.com/post/14643 <hr style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma; text-align: center; font-size: 10.6667px;"><div style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma; font-size: 10.6667px; text-align: center;"><span style="background-color: rgb(255, 255, 255);">&nbsp;<a href="http://bia2tanz6.mihanblog.com/" target="_blank" style="text-decoration-line: none; color: rgb(89, 3, 7); font-size: 10.66px;"><font color="#ff0000" face="Mihan-Nassim" size="7">bia2tanz6.mihanblog.com</font></a></span></div><hr style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma; text-align: center; font-size: 10.6667px;"><div style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma; font-size: 10.6667px; text-align: center;"><span style="background-color: rgb(255, 255, 255);"><img height="254" alt="yrm1_0000.jpg" src="http://uupload.ir/files/yrm1_0000.jpg" style="height: 169px;"></span></div><hr style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma; font-size: 10.6667px; text-align: center;"><hr style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma; text-align: center; font-size: 10.6667px;"><hr style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma; font-size: 10.6667px; text-align: center;"><hr style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma; font-size: 10.6667px; text-align: center;"><div style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma; font-size: 10.6667px; text-align: center;"><font color="#339999" style="background-color: rgb(255, 204, 255);">&nbsp;<font size="2" style="">&nbsp;<a href="http://bia2tanz6.mihanblog.com/post/tag/bia2tanz6" style="text-decoration-line: none; color: rgb(89, 3, 7); text-align: right;">bia2tanz6</a><span style="text-align: right;">،&nbsp;</span><a href="http://bia2tanz6.mihanblog.com/post/tag/%D8%AA%DB%8C%D8%AA%D8%B1%20%D8%B7%D9%86%D8%B2" style="text-decoration-line: none; color: rgb(89, 3, 7); text-align: right;">تیتر طنز</a><span style="text-align: right;">،&nbsp;</span><a href="http://bia2tanz6.mihanblog.com/post/tag/%D9%85%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%A8%20%D8%B7%D9%86%D8%B2" style="text-decoration-line: none; color: rgb(89, 3, 7); text-align: right;">مطالب طنز</a><span style="text-align: right;">،&nbsp;</span><a href="http://bia2tanz6.mihanblog.com/post/tag/%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7%D8%AA%D9%88%D8%B1" style="text-decoration-line: none; color: rgb(89, 3, 7); text-align: right;">کاریکاتور</a><span style="text-align: right;">،&nbsp;</span><a href="http://bia2tanz6.mihanblog.com/post/tag/%D8%B4%D8%B9%D8%B1%20%D8%B7%D9%86%D8%B2" style="text-decoration-line: none; color: rgb(89, 3, 7); text-align: right;">شعر طنز</a><span style="text-align: right;">،&nbsp;</span><a href="http://bia2tanz6.mihanblog.com/post/tag/%D9%81%DB%8C%D9%84%D9%85%20%DA%A9%D9%85%D8%AF%DB%8C" style="text-decoration-line: none; color: rgb(89, 3, 7); text-align: right;">فیلم کمدی</a><span style="text-align: right;">،&nbsp;</span><a href="http://bia2tanz6.mihanblog.com/post/tag/%D8%A2%D9%87%D9%86%DA%AF%20%D9%88%20%D9%85%D9%88%D8%B2%DB%8C%DA%A9%20%D9%88%DB%8C%D8%AF%DB%8C%D9%88" style="text-decoration-line: none; color: rgb(89, 3, 7); text-align: right;">آهنگ و موزیک ویدیو</a><span style="text-align: right;">،</span></font></font></div><hr><hr><hr><font size="3" face="Mihan-Yekan" color="#cc33cc"><div style="text-align: center; background-color: rgb(204, 255, 255);">&nbsp;<a href="http://bia2tanz6.mihanblog.com/post/809" style="text-decoration-line: none;">دانلود آهنگ جدید و زیبای گوگوش به نام سوگند</a></div></font><hr style="text-align: center;"><font size="3" face="Mihan-Yekan" color="#cc33cc"><div style="text-align: center; background-color: rgb(204, 255, 255);">&nbsp;<a href="http://bia2tanz6.mihanblog.com/post/808" style="text-decoration-line: none;">دانلود آهنگ جدید علیرضا روزگار بنام این یعنی احساس</a></div></font><hr style="text-align: center;"><font size="3" face="Mihan-Yekan" color="#cc33cc"><div style="text-align: center; background-color: rgb(204, 255, 255);">&nbsp;<a href="http://bia2tanz6.mihanblog.com/post/807" style="text-decoration-line: none;">شوخی‌های جالب شبکه‌های اجتماعی</a></div></font><hr style="text-align: center;"><font size="3" face="Mihan-Yekan" color="#cc33cc"><div style="text-align: center; background-color: rgb(204, 255, 255);">&nbsp;<a href="http://bia2tanz6.mihanblog.com/post/806" style="text-decoration-line: none;">اندیشه مکن که آزمندیم</a></div></font><hr style="text-align: center;"><font size="3" face="Mihan-Yekan" color="#cc33cc"><div style="text-align: center; background-color: rgb(204, 255, 255);">&nbsp;<a href="http://bia2tanz6.mihanblog.com/post/805" style="text-decoration-line: none;">طنز؛ سرانجام ِ محمود و رفقا</a></div></font><hr style="text-align: center;"><font size="3" face="Mihan-Yekan" color="#cc33cc"><div style="text-align: center; background-color: rgb(204, 255, 255);">&nbsp;<a href="http://bia2tanz6.mihanblog.com/post/804" style="text-decoration-line: none;">بیا تو نترس دات کام!</a></div></font><hr style="text-align: center;"><font size="3" face="Mihan-Yekan" color="#cc33cc"><div style="text-align: center; background-color: rgb(204, 255, 255);">&nbsp;<a href="http://bia2tanz6.mihanblog.com/post/803" style="text-decoration-line: none;">طنز؛ حالا میگی چی‌کار کنم؟</a></div></font><hr style="text-align: center;"><font size="3" face="Mihan-Yekan" color="#cc33cc"><div style="text-align: center; background-color: rgb(204, 255, 255);">&nbsp;<a href="http://bia2tanz6.mihanblog.com/post/802" style="text-decoration-line: none;">طنز؛ «جدید» یا «تازه» و «نوین»؟</a></div></font><hr style="text-align: center;"><font size="3" face="Mihan-Yekan" color="#cc33cc"><div style="text-align: center; background-color: rgb(204, 255, 255);">&nbsp;<a href="http://bia2tanz6.mihanblog.com/post/800" style="text-decoration-line: none;">شوخی‌های جالب شبکه‌های اجتماعی</a></div></font><hr style="text-align: center;"><font size="3" face="Mihan-Yekan" color="#cc33cc"><div style="text-align: center; background-color: rgb(204, 255, 255);">&nbsp;<a href="http://bia2tanz6.mihanblog.com/post/801" style="text-decoration-line: none;">طنز؛ مطالبات از وزیر به ظاهر فرهنگ!‏</a></div></font><hr style="text-align: center;"><font size="3" face="Mihan-Yekan" color="#cc33cc"><div style="text-align: center; background-color: rgb(204, 255, 255);">&nbsp;<a href="http://bia2tanz6.mihanblog.com/post/796" style="text-decoration-line: none;">توصیه قالیباف به نجفی و متلک سایپا به ابتکار هلند!</a></div></font><hr style="text-align: center;"><font size="3" face="Mihan-Yekan" color="#cc33cc"><div style="text-align: center; background-color: rgb(204, 255, 255);">&nbsp;<a href="http://bia2tanz6.mihanblog.com/post/799" style="text-decoration-line: none;">طنز؛ خنگی رمانتیک!</a></div></font><hr style="text-align: center;"><font size="3" face="Mihan-Yekan" color="#cc33cc"><div style="text-align: center; background-color: rgb(204, 255, 255);">&nbsp;<a href="http://bia2tanz6.mihanblog.com/post/798" style="text-decoration-line: none;">طنز؛ گردشگرِ سلامت در ایران</a></div></font><hr style="text-align: center;"><hr><hr><hr><font color="#cc33cc">&nbsp;</font> text/html 2017-08-11T06:44:29+01:00 victoryblog.mihanblog.com بهمن جلیلی bia2tanz6 http://victoryblog.mihanblog.com/post/14642 <div><span style="background-color: rgb(255, 255, 255);"><br></span></div><div><hr style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma; text-align: center; font-size: 10.6667px;"><div style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma; font-size: 10.6667px; text-align: center;"><span style="background-color: rgb(255, 255, 255);">&nbsp;<a href="http://bia2tanz6.mihanblog.com/" target="_blank" style="text-decoration-line: none; color: rgb(89, 3, 7); font-size: 10.66px;"><font color="#ff0000" face="Mihan-Nassim" size="7">bia2tanz6.mihanblog.com</font></a></span></div><hr style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma; text-align: center; font-size: 10.6667px;"><div style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma; font-size: 10.6667px; text-align: center;"><span style="background-color: rgb(255, 255, 255);"><img height="254" alt="yrm1_0000.jpg" src="http://uupload.ir/files/yrm1_0000.jpg" style="height: 169px;"></span></div><hr style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma; font-size: 10.6667px; text-align: center;"><hr style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma; text-align: center; font-size: 10.6667px;"><hr style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma; font-size: 10.6667px; text-align: center;"><hr style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma; font-size: 10.6667px; text-align: center;"><div style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma; font-size: 10.6667px; text-align: center;"><font color="#339999" style="background-color: rgb(255, 255, 204);">&nbsp;<font size="2" style="">&nbsp;<a href="http://bia2tanz6.mihanblog.com/post/tag/bia2tanz6" style="text-decoration-line: none; color: rgb(89, 3, 7); text-align: right;">bia2tanz6</a><span style="text-align: right;">،&nbsp;</span><a href="http://bia2tanz6.mihanblog.com/post/tag/%D8%AA%DB%8C%D8%AA%D8%B1%20%D8%B7%D9%86%D8%B2" style="text-decoration-line: none; color: rgb(89, 3, 7); text-align: right;">تیتر طنز</a><span style="text-align: right;">،&nbsp;</span><a href="http://bia2tanz6.mihanblog.com/post/tag/%D9%85%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%A8%20%D8%B7%D9%86%D8%B2" style="text-decoration-line: none; color: rgb(89, 3, 7); text-align: right;">مطالب طنز</a><span style="text-align: right;">،&nbsp;</span><a href="http://bia2tanz6.mihanblog.com/post/tag/%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7%D8%AA%D9%88%D8%B1" style="text-decoration-line: none; color: rgb(89, 3, 7); text-align: right;">کاریکاتور</a><span style="text-align: right;">،&nbsp;</span><a href="http://bia2tanz6.mihanblog.com/post/tag/%D8%B4%D8%B9%D8%B1%20%D8%B7%D9%86%D8%B2" style="text-decoration-line: none; color: rgb(89, 3, 7); text-align: right;">شعر طنز</a><span style="text-align: right;">،&nbsp;</span><a href="http://bia2tanz6.mihanblog.com/post/tag/%D9%81%DB%8C%D9%84%D9%85%20%DA%A9%D9%85%D8%AF%DB%8C" style="text-decoration-line: none; color: rgb(89, 3, 7); text-align: right;">فیلم کمدی</a><span style="text-align: right;">،&nbsp;</span><a href="http://bia2tanz6.mihanblog.com/post/tag/%D8%A2%D9%87%D9%86%DA%AF%20%D9%88%20%D9%85%D9%88%D8%B2%DB%8C%DA%A9%20%D9%88%DB%8C%D8%AF%DB%8C%D9%88" style="text-decoration-line: none; color: rgb(89, 3, 7); text-align: right;">آهنگ و موزیک ویدیو</a><span style="text-align: right;">،</span></font><span style="font-size: 10.6667px; text-align: right;">&nbsp;</span></font></div><hr><hr><hr><font size="3" face="Mihan-Yekan" color="#3333ff"><div style="text-align: center; background-color: rgb(204, 255, 255);">&nbsp;<a href="http://bia2tanz6.mihanblog.com/post/797" style="text-decoration-line: none;">دانلود آهنگ جدید بابک جهانبخش و رضا صادقی بنام تو که حساسی</a></div></font></div><hr style="text-align: center;"><font size="3" face="Mihan-Yekan" color="#3333ff"><div style="text-align: center; background-color: rgb(204, 255, 255);">&nbsp;<a href="http://bia2tanz6.mihanblog.com/post/795" style="text-decoration-line: none;">عشق مرده</a></div></font><hr style="text-align: center;"><font size="3" face="Mihan-Yekan" color="#3333ff"><div style="text-align: center; background-color: rgb(204, 255, 255);">&nbsp;<a href="http://bia2tanz6.mihanblog.com/post/794" style="text-decoration-line: none;">طنز؛ نگاه ویژه دولت به زنان</a></div></font><hr style="text-align: center;"><font size="3" face="Mihan-Yekan" color="#3333ff"><div style="text-align: center; background-color: rgb(204, 255, 255);">&nbsp;<a href="http://bia2tanz6.mihanblog.com/post/789" style="text-decoration-line: none;">حزب باد</a></div></font><hr style="text-align: center;"><font size="3" face="Mihan-Yekan" color="#3333ff"><div style="text-align: center; background-color: rgb(204, 255, 255);">&nbsp;<a href="http://bia2tanz6.mihanblog.com/post/793" style="text-decoration-line: none;">طنز؛ ذکر شیخنا و مولانا رامبد جوان (قدس‌ا... روحه العزیز)</a></div></font><hr style="text-align: center;"><font size="3" face="Mihan-Yekan" color="#3333ff"><div style="text-align: center; background-color: rgb(204, 255, 255);">&nbsp;<a href="http://bia2tanz6.mihanblog.com/post/792" style="text-decoration-line: none;">طنز؛ عجب دورانِ گندی تو!</a></div></font><hr style="text-align: center;"><font size="3" face="Mihan-Yekan" color="#3333ff"><div style="text-align: center; background-color: rgb(204, 255, 255);">&nbsp;<a href="http://bia2tanz6.mihanblog.com/post/791" style="text-decoration-line: none;">طنز؛ شروع آموزش رفتار دیپلماتیک از دوم ابتدایی</a></div></font><hr style="text-align: center;"><font size="3" face="Mihan-Yekan" color="#3333ff"><div style="text-align: center; background-color: rgb(204, 255, 255);">&nbsp;<a href="http://bia2tanz6.mihanblog.com/post/790" style="text-decoration-line: none;">طنز؛ واقعا ۸۰۰ تومن؟</a></div></font><hr style="text-align: center;"><font size="3" face="Mihan-Yekan" color="#3333ff"><div style="text-align: center; background-color: rgb(204, 255, 255);">&nbsp;&nbsp;<a href="http://bia2tanz6.mihanblog.com/post/788" style="text-decoration-line: none;">رونمایی از دستورالعمل سراسری لغو کنسرت!</a></div></font><hr style="text-align: center;"><font size="3" face="Mihan-Yekan" color="#3333ff"><div style="text-align: center; background-color: rgb(204, 255, 255);">&nbsp;<a href="http://bia2tanz6.mihanblog.com/post/787" style="text-decoration-line: none;">جدیدترین متلک به قالیباف و موگرینی!</a></div></font><hr style="text-align: center;"><font size="3" face="Mihan-Yekan" color="#3333ff"><div style="text-align: center; background-color: rgb(204, 255, 255);">&nbsp;<a href="http://bia2tanz6.mihanblog.com/post/786" style="text-decoration-line: none;">شوخی‌های جالب شبکه‌های اجتماعی</a></div></font><hr style="text-align: center;"><font size="3" face="Mihan-Yekan" color="#3333ff"><div style="text-align: center; background-color: rgb(204, 255, 255);">&nbsp;<a href="http://bia2tanz6.mihanblog.com/post/785" style="text-decoration-line: none;">فتو استریپ؛ آقای دوربینی در مراسم تحلیف</a></div></font><hr style="text-align: center;"><font size="3" face="Mihan-Yekan" color="#3333ff"><div style="text-align: center; background-color: rgb(204, 255, 255);">&nbsp;<a href="http://bia2tanz6.mihanblog.com/post/784" style="text-decoration-line: none;">طنز؛ گول حرف فعالان حقوق زنان را نخورید</a></div></font><hr style="text-align: center;"><font size="3" face="Mihan-Yekan" color="#3333ff"><div style="text-align: center; background-color: rgb(204, 255, 255);">&nbsp;<a href="http://bia2tanz6.mihanblog.com/post/783" style="text-decoration-line: none;">احمدی‌نژاد نبود و موگرینی سوژه شد!</a></div></font><hr style="text-align: center;"><font size="3" face="Mihan-Yekan" color="#3333ff"><div style="text-align: center; background-color: rgb(204, 255, 255);">&nbsp;<a href="http://bia2tanz6.mihanblog.com/post/782" style="text-decoration-line: none;">تذکر به نمایندگان مجلس درباره سلفی بازی منتشرشد!</a></div></font><hr style="text-align: center;"><font size="3" face="Mihan-Yekan" color="#3333ff"><div style="text-align: center; background-color: rgb(204, 255, 255);">&nbsp;<a href="http://bia2tanz6.mihanblog.com/post/781" style="text-decoration-line: none;">دانلود آهنگ جدید سهراب پاکزاد به نام عشقم یه کاری کن</a></div></font><hr><hr><hr><hr><span style="background-color: rgb(204, 255, 255);">&nbsp;</span> text/html 2017-08-06T08:34:17+01:00 victoryblog.mihanblog.com بهمن جلیلی bia2tanz6 http://victoryblog.mihanblog.com/post/14641 <div><span style="background-color: rgb(255, 255, 255);"><br></span></div><div><hr style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma; text-align: center; font-size: 10.6667px;"><div style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma; font-size: 10.6667px; text-align: center;"><span style="background-color: rgb(255, 255, 255);">&nbsp;<a href="http://bia2tanz6.mihanblog.com/" target="_blank" style="text-decoration-line: none; color: rgb(89, 3, 7); font-size: 10.66px;"><font color="#ff0000" face="Mihan-Nassim" size="7">bia2tanz6.mihanblog.com</font></a></span></div><hr style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma; text-align: center; font-size: 10.6667px;"><div style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma; font-size: 10.6667px; text-align: center;"><span style="background-color: rgb(255, 255, 255);"><img height="254" alt="yrm1_0000.jpg" src="http://uupload.ir/files/yrm1_0000.jpg" style="height: 169px;"></span></div><hr style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma; font-size: 10.6667px; text-align: center;"><hr style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma; text-align: center; font-size: 10.6667px;"><hr style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma; font-size: 10.6667px; text-align: center;"><hr style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma; font-size: 10.6667px; text-align: center;"><div style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma; font-size: 10.6667px; text-align: center;"><font color="#339999" style="background-color: rgb(255, 255, 153);">&nbsp;<font size="2">&nbsp;<a href="http://bia2tanz6.mihanblog.com/post/tag/bia2tanz6" style="text-decoration-line: none; color: rgb(89, 3, 7); text-align: right;">bia2tanz6</a><span style="text-align: right;">،&nbsp;</span><a href="http://bia2tanz6.mihanblog.com/post/tag/تیتر طنز" style="text-decoration-line: none; color: rgb(89, 3, 7); text-align: right;">تیتر طنز</a><span style="text-align: right;">،&nbsp;</span><a href="http://bia2tanz6.mihanblog.com/post/tag/مطالب طنز" style="text-decoration-line: none; color: rgb(89, 3, 7); text-align: right;">مطالب طنز</a><span style="text-align: right;">،&nbsp;</span><a href="http://bia2tanz6.mihanblog.com/post/tag/کاریکاتور" style="text-decoration-line: none; color: rgb(89, 3, 7); text-align: right;">کاریکاتور</a><span style="text-align: right;">،&nbsp;</span><a href="http://bia2tanz6.mihanblog.com/post/tag/شعر طنز" style="text-decoration-line: none; color: rgb(89, 3, 7); text-align: right;">شعر طنز</a><span style="text-align: right;">،&nbsp;</span><a href="http://bia2tanz6.mihanblog.com/post/tag/فیلم کمدی" style="text-decoration-line: none; color: rgb(89, 3, 7); text-align: right;">فیلم کمدی</a><span style="text-align: right;">،&nbsp;</span><a href="http://bia2tanz6.mihanblog.com/post/tag/آهنگ و موزیک ویدیو" style="text-decoration-line: none; color: rgb(89, 3, 7); text-align: right;">آهنگ و موزیک ویدیو</a><span style="text-align: right;">،</span></font><span style="font-size: 10.6667px; text-align: right;">&nbsp;</span></font></div><hr><hr><div style="text-align: center;"><span style="background-color: rgb(204, 255, 255);">&nbsp;<a href="http://bia2tanz6.mihanblog.com/post/780" style="text-decoration-line: none;"><font size="3" face="Mihan-Yekan" color="#336666">طنز؛ فحش و غیبت</font></a></span></div><hr style="text-align: center;"><font size="3" face="Mihan-Yekan" color="#336666"><div style="text-align: center; background-color: rgb(204, 255, 255);">&nbsp;<a href="http://bia2tanz6.mihanblog.com/post/779" style="text-decoration-line: none;">طنز؛ مزایای عدم حضور زنان در كابینه</a></div></font><hr style="text-align: center;"><font size="3" face="Mihan-Yekan" color="#336666"><div style="text-align: center; background-color: rgb(204, 255, 255);">&nbsp;<a href="http://bia2tanz6.mihanblog.com/post/778" style="text-decoration-line: none;">طنز؛ حالا یه کنکور بده ببینیم چی میشه</a></div></font><hr style="text-align: center;"><font size="3" face="Mihan-Yekan" color="#336666"><div style="text-align: center; background-color: rgb(204, 255, 255);">&nbsp;<a href="http://bia2tanz6.mihanblog.com/post/777" style="text-decoration-line: none;">اگر «ژن خوب» نداری، فعلا نمیر!</a></div></font><hr style="text-align: center;"><font size="3" face="Mihan-Yekan" color="#336666"><div style="text-align: center; background-color: rgb(204, 255, 255);">&nbsp;<a href="http://bia2tanz6.mihanblog.com/post/776" style="text-decoration-line: none;">متلک جدید به احمدی‌نژاد، جلیلی و ولایتی!</a></div></font><hr style="text-align: center;"><font size="3" face="Mihan-Yekan" color="#336666"><div style="text-align: center; background-color: rgb(204, 255, 255);"></div></font><font size="3" face="Mihan-Yekan" color="#336666"><div style="text-align: center; background-color: rgb(204, 255, 255);">&nbsp;<a href="http://bia2tanz6.mihanblog.com/post/774" style="text-decoration-line: none;">شوخی‌های جالب شبکه‌های اجتماعی</a></div></font><hr style="text-align: center;"><font size="3" face="Mihan-Yekan" color="#336666"><div style="text-align: center; background-color: rgb(204, 255, 255);">&nbsp;<a href="http://bia2tanz6.mihanblog.com/post/773" style="text-decoration-line: none;">طنز؛ برنامه نداشتن پیشرفت محسوب می‌شود</a></div></font><hr style="text-align: center;"><font size="3" face="Mihan-Yekan" color="#336666"><div style="text-align: center; background-color: rgb(204, 255, 255);">&nbsp;<a href="http://bia2tanz6.mihanblog.com/post/772" style="text-decoration-line: none;">طنز؛ «انتقال» یا «رسیدن»؟</a></div></font><hr style="text-align: center;"><font size="3" face="Mihan-Yekan" color="#336666"><div style="text-align: center; background-color: rgb(204, 255, 255);">&nbsp;<a href="http://bia2tanz6.mihanblog.com/post/771" style="text-decoration-line: none;">طنز؛ آخ جون... حالا ما موندیم و دولت روحانی</a></div></font><hr style="text-align: center;"><font size="3" face="Mihan-Yekan" color="#336666"><div style="text-align: center; background-color: rgb(204, 255, 255);">&nbsp;<a href="http://bia2tanz6.mihanblog.com/post/768" style="text-decoration-line: none;">دانلود آهنگ جدید مهدی مقدم بنام دل تنها</a></div></font><hr style="text-align: center;"><font size="3" face="Mihan-Yekan" color="#336666"><div style="text-align: center; background-color: rgb(204, 255, 255);">&nbsp;<a href="http://bia2tanz6.mihanblog.com/post/769" style="text-decoration-line: none;">دانلود موزیک ویدیو جدید و زیبای معین به نام جان من</a></div></font><hr style="text-align: center;"><font size="3" face="Mihan-Yekan" color="#336666"><div style="text-align: center; background-color: rgb(204, 255, 255);">&nbsp;<a href="http://bia2tanz6.mihanblog.com/post/770" style="text-decoration-line: none;">دانلود آهنگ جدید پویا بیاتی بنام حیف</a></div></font><hr style="text-align: center;"><font size="3" face="Mihan-Yekan" color="#336666"><div style="text-align: center; background-color: rgb(204, 255, 255);">&nbsp;<a href="http://bia2tanz6.mihanblog.com/post/767" style="text-decoration-line: none;">طنز؛ خودروی نجومی!</a></div></font><hr style="text-align: center;"><font size="3" face="Mihan-Yekan" color="#336666"><div style="text-align: center; background-color: rgb(204, 255, 255);">&nbsp;<a href="http://bia2tanz6.mihanblog.com/post/766" style="text-decoration-line: none;">هر دو چشمش شهلا، باقر قالیباف!</a></div></font><hr style="text-align: center;"><font size="3" face="Mihan-Yekan" color="#336666"><div style="text-align: center; background-color: rgb(204, 255, 255);">&nbsp;<a href="http://bia2tanz6.mihanblog.com/post/765" style="text-decoration-line: none;">واکنش دانشگاه تهران به بازگشت قالیباف و شغل جدیدش!</a></div></font><hr style="text-align: center;"><font size="3" face="Mihan-Yekan" color="#336666"><div style="text-align: center; background-color: rgb(204, 255, 255);">&nbsp;<a href="http://bia2tanz6.mihanblog.com/post/763" style="text-decoration-line: none;">من ای پسر از هستی خود خیر ندیدم</a></div></font><hr style="text-align: center;"><font size="3" face="Mihan-Yekan" color="#336666"><div style="text-align: center; background-color: rgb(204, 255, 255);">&nbsp;<a href="http://bia2tanz6.mihanblog.com/post/762" style="text-decoration-line: none;">شوخی‌های جالب شبکه‌های اجتماعی</a></div></font><hr style="text-align: center;"><font size="3" face="Mihan-Yekan" color="#336666"><div style="text-align: center; background-color: rgb(204, 255, 255);">&nbsp;<a href="http://bia2tanz6.mihanblog.com/post/761" style="text-decoration-line: none;">طنز؛ «پلکیدن»</a></div></font><hr style="text-align: center;"><font size="3" face="Mihan-Yekan" color="#336666"><div style="text-align: center; background-color: rgb(204, 255, 255);">&nbsp;<a href="http://bia2tanz6.mihanblog.com/post/760" style="text-decoration-line: none;">طنز؛ لالایی کن نماینده من</a></div></font><hr style="text-align: center;"><font size="3" face="Mihan-Yekan" color="#336666"><div style="text-align: center; background-color: rgb(204, 255, 255);">&nbsp;<a href="http://bia2tanz6.mihanblog.com/post/759" style="text-decoration-line: none;">شورای شهر یا شورای قهر تهران؟!</a></div></font><hr style="text-align: center;"><font size="3" face="Mihan-Yekan" color="#336666"><div style="text-align: center; background-color: rgb(204, 255, 255);">&nbsp;<a href="http://bia2tanz6.mihanblog.com/post/758" style="text-decoration-line: none;">طنز؛ رسایی لیدر بعدی اصلاحات است</a></div></font><hr><hr><hr style="text-align: center;"><hr style="text-align: center;"><div style="text-align: center;"><br></div></div> text/html 2017-08-01T06:58:52+01:00 victoryblog.mihanblog.com بهمن جلیلی bia2tanz6 http://victoryblog.mihanblog.com/post/14640 <hr style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma; text-align: center; font-size: 10.6667px;"><div style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma; font-size: 10.6667px; text-align: center;"><span style="background-color: rgb(255, 255, 255);">&nbsp;<a href="http://bia2tanz6.mihanblog.com/" target="_blank" style="text-decoration-line: none; color: rgb(89, 3, 7); font-size: 10.66px;"><font color="#ff0000" face="Mihan-Nassim" size="7">bia2tanz6.mihanblog.com</font></a></span></div><hr style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma; text-align: center; font-size: 10.6667px;"><div style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma; font-size: 10.6667px; text-align: center;"><span style="background-color: rgb(255, 255, 255);"><img height="254" alt="yrm1_0000.jpg" src="http://uupload.ir/files/yrm1_0000.jpg" style="height: 169px;"></span></div><hr style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma; font-size: 10.6667px; text-align: center;"><hr style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma; text-align: center; font-size: 10.6667px;"><hr style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma; font-size: 10.6667px; text-align: center;"><hr style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma; font-size: 10.6667px; text-align: center;"><div style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma; font-size: 10.6667px; text-align: center;"><font color="#339999" style="background-color: rgb(255, 255, 255);">&nbsp;<font size="2">&nbsp;<a href="http://bia2tanz6.mihanblog.com/post/tag/bia2tanz6" style="text-decoration-line: none; color: rgb(89, 3, 7); text-align: right;">bia2tanz6</a><span style="text-align: right;">،&nbsp;</span><a href="http://bia2tanz6.mihanblog.com/post/tag/%D8%AA%DB%8C%D8%AA%D8%B1%20%D8%B7%D9%86%D8%B2" style="text-decoration-line: none; color: rgb(89, 3, 7); text-align: right;">تیتر طنز</a><span style="text-align: right;">،&nbsp;</span><a href="http://bia2tanz6.mihanblog.com/post/tag/%D9%85%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%A8%20%D8%B7%D9%86%D8%B2" style="text-decoration-line: none; color: rgb(89, 3, 7); text-align: right;">مطالب طنز</a><span style="text-align: right;">،&nbsp;</span><a href="http://bia2tanz6.mihanblog.com/post/tag/%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7%D8%AA%D9%88%D8%B1" style="text-decoration-line: none; color: rgb(89, 3, 7); text-align: right;">کاریکاتور</a><span style="text-align: right;">،&nbsp;</span><a href="http://bia2tanz6.mihanblog.com/post/tag/%D8%B4%D8%B9%D8%B1%20%D8%B7%D9%86%D8%B2" style="text-decoration-line: none; color: rgb(89, 3, 7); text-align: right;">شعر طنز</a><span style="text-align: right;">،&nbsp;</span><a href="http://bia2tanz6.mihanblog.com/post/tag/%D9%81%DB%8C%D9%84%D9%85%20%DA%A9%D9%85%D8%AF%DB%8C" style="text-decoration-line: none; color: rgb(89, 3, 7); text-align: right;">فیلم کمدی</a><span style="text-align: right;">،&nbsp;</span><a href="http://bia2tanz6.mihanblog.com/post/tag/%D8%A2%D9%87%D9%86%DA%AF%20%D9%88%20%D9%85%D9%88%D8%B2%DB%8C%DA%A9%20%D9%88%DB%8C%D8%AF%DB%8C%D9%88" style="text-decoration-line: none; color: rgb(89, 3, 7); text-align: right;">آهنگ و موزیک ویدیو</a><span style="text-align: right;">،</span></font><span style="font-size: 10.6667px; text-align: right;">&nbsp;</span></font></div><hr style="text-align: center;"><hr style="text-align: center;"><hr style="text-align: center;"><font size="3" color="#000099" face="Mihan-Yekan"><div style="text-align: center; background-color: rgb(204, 255, 255);">&nbsp;<a href="http://bia2tanz6.mihanblog.com/post/757" style="text-decoration-line: none;">ذکر شیخنا و مولانا عبدالرضا رحمانی فضلی (رضوان ا... علیه)</a></div></font><hr style="text-align: center;"><font size="3" color="#000099" face="Mihan-Yekan"><div style="text-align: center; background-color: rgb(204, 255, 255);">&nbsp;<a href="http://bia2tanz6.mihanblog.com/post/756" style="text-decoration-line: none;">از ما بهتران</a></div></font><hr style="text-align: center;"><font size="3" color="#000099" face="Mihan-Yekan"><div style="text-align: center; background-color: rgb(204, 255, 255);">&nbsp;<a href="http://bia2tanz6.mihanblog.com/post/755" style="text-decoration-line: none;">شوخی‌های جالب شبکه‌های اجتماعی</a></div></font><hr style="text-align: center;"><font size="3" color="#000099" face="Mihan-Yekan"><div style="text-align: center; background-color: rgb(204, 255, 255);">&nbsp;<a href="http://bia2tanz6.mihanblog.com/post/754" style="text-decoration-line: none;">طنز؛ میو میو عوض میشه!</a></div></font><hr style="text-align: center;"><font size="3" color="#000099" face="Mihan-Yekan"><div style="text-align: center; background-color: rgb(204, 255, 255);">&nbsp;<a href="http://bia2tanz6.mihanblog.com/post/753" style="text-decoration-line: none;">طنز؛ از احمدی نژاد برنامه باشگاه بگیرید</a></div></font><hr style="text-align: center;"><font size="3" color="#000099" face="Mihan-Yekan"><div style="text-align: center; background-color: rgb(204, 255, 255);">&nbsp;<a href="http://bia2tanz6.mihanblog.com/post/752" style="text-decoration-line: none;">طنز؛ «علی برکت ا...»</a></div></font><hr style="text-align: center;"><font size="3" color="#000099" face="Mihan-Yekan"><div style="text-align: center; background-color: rgb(204, 255, 255);">&nbsp;<a href="http://bia2tanz6.mihanblog.com/post/751" style="text-decoration-line: none;">طنز؛ «استقبال» یا «پیشواز»؟</a></div></font><hr style="text-align: center;"><font size="3" color="#000099" face="Mihan-Yekan"><div style="text-align: center; background-color: rgb(204, 255, 255);">&nbsp;<a href="http://bia2tanz6.mihanblog.com/post/750" style="text-decoration-line: none;">طنز؛ زندگی دوگانه ایرانی‌ها!</a></div></font><hr style="text-align: center;"><font size="3" color="#000099" face="Mihan-Yekan"><div style="text-align: center; background-color: rgb(204, 255, 255);">&nbsp;<a href="http://bia2tanz6.mihanblog.com/post/749" style="text-decoration-line: none;">طنز؛ راز بقایی</a></div></font><hr style="text-align: center;"><font size="3" color="#000099" face="Mihan-Yekan"><div style="text-align: center; background-color: rgb(204, 255, 255);">&nbsp;<a href="http://bia2tanz6.mihanblog.com/post/748" style="text-decoration-line: none;">طنز؛ دولتِ عروق و انسداد!</a></div></font><hr style="text-align: center;"><font size="3" color="#000099" face="Mihan-Yekan"><div style="text-align: center; background-color: rgb(204, 255, 255);">&nbsp;<a href="http://bia2tanz6.mihanblog.com/post/747" style="text-decoration-line: none;">طنز؛ چیزهایی هست که مشایی می‌داند</a></div></font><hr style="text-align: center;"><font size="3" color="#000099" face="Mihan-Yekan"><div style="text-align: center; background-color: rgb(204, 255, 255);">&nbsp;<a href="http://bia2tanz6.mihanblog.com/post/746" style="text-decoration-line: none;">طنز؛ مسئولان بی‌خیال شوید</a></div></font><hr style="text-align: center;"><font size="3" color="#000099" face="Mihan-Yekan"><div style="text-align: center; background-color: rgb(204, 255, 255);">&nbsp;<a href="http://bia2tanz6.mihanblog.com/post/744" style="text-decoration-line: none;">علت لغو کنسرت شهرام ناظری+خواننده مورد علاقه میرسلیم!</a></div></font><hr style="text-align: center;"><font size="3" color="#000099" face="Mihan-Yekan"><div style="text-align: center; background-color: rgb(204, 255, 255);">&nbsp;<a href="http://bia2tanz6.mihanblog.com/post/745" style="text-decoration-line: none;">عکس یادگاری احمدی‌نژاد و بقایی و درخت!</a></div></font><hr style="text-align: center;"><font size="3" color="#000099" face="Mihan-Yekan"><div style="text-align: center; background-color: rgb(204, 255, 255);">&nbsp;<a href="http://bia2tanz6.mihanblog.com/post/743" style="text-decoration-line: none;">امتیاز لغو کنسرت به خراسان رسید!</a></div></font><hr style="text-align: center;"><font size="3" color="#000099" face="Mihan-Yekan"><div style="text-align: center; background-color: rgb(204, 255, 255);">&nbsp;<a href="http://bia2tanz6.mihanblog.com/post/742" style="text-decoration-line: none;">شوخی‌های جالب شبکه‌های اجتماعی</a></div></font><hr style="text-align: center;"><font size="3" color="#000099" face="Mihan-Yekan"><div style="text-align: center; background-color: rgb(204, 255, 255);">&nbsp;<a href="http://bia2tanz6.mihanblog.com/post/741" style="text-decoration-line: none;">طنز؛ سفر شجاعانه بقایی در زمان</a></div></font><hr style="text-align: center;"><font size="3" color="#000099" face="Mihan-Yekan"><div style="text-align: center; background-color: rgb(204, 255, 255);">&nbsp;<a href="http://bia2tanz6.mihanblog.com/post/740" style="text-decoration-line: none;">اینم صداوسیمایی که سفارش دادین!</a></div></font><hr style="text-align: center;"><font size="3" color="#000099" face="Mihan-Yekan"><div style="text-align: center; background-color: rgb(204, 255, 255);">&nbsp;<a href="http://bia2tanz6.mihanblog.com/post/739" style="text-decoration-line: none;">متلک یک روزنامه به رئیسی، بقایی و پلیس فتا!</a></div></font><hr style="text-align: center;"><font size="3" color="#000099" face="Mihan-Yekan"><div style="text-align: center; background-color: rgb(204, 255, 255);">&nbsp;<a href="http://bia2tanz6.mihanblog.com/post/738" style="text-decoration-line: none;">طنز؛ مارادونا را ول کردیم ... غضنففففففر...!</a></div></font><hr><hr><hr><hr><span style="background-color: rgb(204, 255, 255);">&nbsp; </span> text/html 2017-07-27T07:24:38+01:00 victoryblog.mihanblog.com بهمن جلیلی bia2tanz6 http://victoryblog.mihanblog.com/post/14639 <hr style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma; text-align: center; font-size: 10.6667px;"><div style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma; font-size: 10.6667px; text-align: center;"><span style="background-color: rgb(255, 255, 255);">&nbsp;<a href="http://bia2tanz6.mihanblog.com/" target="_blank" style="text-decoration-line: none; color: rgb(89, 3, 7); font-size: 10.66px;"><font color="#ff0000" face="Mihan-Nassim" size="7">bia2tanz6.mihanblog.com</font></a></span></div><hr style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma; text-align: center; font-size: 10.6667px;"><div style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma; font-size: 10.6667px; text-align: center;"><span style="background-color: rgb(255, 255, 255);"><img height="254" alt="yrm1_0000.jpg" src="http://uupload.ir/files/yrm1_0000.jpg" style="height: 169px;"></span></div><hr style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma; font-size: 10.6667px; text-align: center;"><hr style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma; text-align: center; font-size: 10.6667px;"><hr style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma; font-size: 10.6667px; text-align: center;"><hr style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma; font-size: 10.6667px; text-align: center;"><div style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma; font-size: 10.6667px; text-align: center;"><font color="#339999" style="background-color: rgb(255, 255, 255);">&nbsp;<font size="2">&nbsp;<a href="http://bia2tanz6.mihanblog.com/post/tag/bia2tanz6" style="text-decoration-line: none; color: rgb(89, 3, 7); text-align: right;">bia2tanz6</a><span style="text-align: right;">،&nbsp;</span><a href="http://bia2tanz6.mihanblog.com/post/tag/%D8%AA%DB%8C%D8%AA%D8%B1%20%D8%B7%D9%86%D8%B2" style="text-decoration-line: none; color: rgb(89, 3, 7); text-align: right;">تیتر طنز</a><span style="text-align: right;">،&nbsp;</span><a href="http://bia2tanz6.mihanblog.com/post/tag/%D9%85%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%A8%20%D8%B7%D9%86%D8%B2" style="text-decoration-line: none; color: rgb(89, 3, 7); text-align: right;">مطالب طنز</a><span style="text-align: right;">،&nbsp;</span><a href="http://bia2tanz6.mihanblog.com/post/tag/%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7%D8%AA%D9%88%D8%B1" style="text-decoration-line: none; color: rgb(89, 3, 7); text-align: right;">کاریکاتور</a><span style="text-align: right;">،&nbsp;</span><a href="http://bia2tanz6.mihanblog.com/post/tag/%D8%B4%D8%B9%D8%B1%20%D8%B7%D9%86%D8%B2" style="text-decoration-line: none; color: rgb(89, 3, 7); text-align: right;">شعر طنز</a><span style="text-align: right;">،&nbsp;</span><a href="http://bia2tanz6.mihanblog.com/post/tag/%D9%81%DB%8C%D9%84%D9%85%20%DA%A9%D9%85%D8%AF%DB%8C" style="text-decoration-line: none; color: rgb(89, 3, 7); text-align: right;">فیلم کمدی</a><span style="text-align: right;">،&nbsp;</span><a href="http://bia2tanz6.mihanblog.com/post/tag/%D8%A2%D9%87%D9%86%DA%AF%20%D9%88%20%D9%85%D9%88%D8%B2%DB%8C%DA%A9%20%D9%88%DB%8C%D8%AF%DB%8C%D9%88" style="text-decoration-line: none; color: rgb(89, 3, 7); text-align: right;">آهنگ و موزیک ویدیو</a><span style="text-align: right;">،</span></font><span style="font-size: 10.6667px; text-align: right;">&nbsp;</span></font></div><hr><font size="3" face="Mihan-Yekan" color="#00cccc"><div style="text-align: center; background-color: rgb(204, 255, 255);">&nbsp;<a href="http://bia2tanz6.mihanblog.com/post/737" style="text-decoration-line: none;">دانلود آهنگ جدید امین حبیبی بنام کوه قاف</a></div></font><hr style="text-align: center;"><font size="3" face="Mihan-Yekan" color="#00cccc"><div style="text-align: center; background-color: rgb(204, 255, 255);">&nbsp;<a href="http://bia2tanz6.mihanblog.com/post/735" style="text-decoration-line: none;">طنز؛ پیچیدن نسخه کابینه</a></div></font><hr style="text-align: center;"><font size="3" face="Mihan-Yekan" color="#00cccc"><div style="text-align: center; background-color: rgb(204, 255, 255);">&nbsp;<a href="http://bia2tanz6.mihanblog.com/post/734" style="text-decoration-line: none;">فیسبوک را آزاد و اینترنت را قطع کنید!</a></div></font><hr style="text-align: center;"><font size="3" face="Mihan-Yekan" color="#00cccc"><div style="text-align: center; background-color: rgb(204, 255, 255);">&nbsp;<a href="http://bia2tanz6.mihanblog.com/post/733" style="text-decoration-line: none;">متلک جدید به روزنامه اصولگرا، قالیباف و حسین شریعتمداری!</a></div></font><hr style="text-align: center;"><font size="3" face="Mihan-Yekan" color="#00cccc"><div style="text-align: center; background-color: rgb(204, 255, 255);">&nbsp;<a href="http://bia2tanz6.mihanblog.com/post/732" style="text-decoration-line: none;">شوخی‌های جالب شبکه‌های اجتماعی</a></div></font><hr style="text-align: center;"><font size="3" face="Mihan-Yekan" color="#00cccc"><div style="text-align: center; background-color: rgb(204, 255, 255);">&nbsp;<a href="http://bia2tanz6.mihanblog.com/post/731" style="text-decoration-line: none;">متلک تازه به قالیباف و عباس جدیدی!</a></div></font><hr style="text-align: center;"><font size="3" face="Mihan-Yekan" color="#00cccc"><div style="text-align: center; background-color: rgb(204, 255, 255);">&nbsp;<a href="http://bia2tanz6.mihanblog.com/post/730" style="text-decoration-line: none;">خاوری در کازینو چه می‌کرد؟</a></div></font><hr style="text-align: center;"><font size="3" face="Mihan-Yekan" color="#00cccc"><div style="text-align: center; background-color: rgb(204, 255, 255);">&nbsp;<a href="http://bia2tanz6.mihanblog.com/post/729" style="text-decoration-line: none;">طنز؛ ذکر شیخنا و مولانا سرهنگ علیفر (قدس ا... نفسه العزیز)</a></div></font><hr style="text-align: center;"><font size="3" face="Mihan-Yekan" color="#00cccc"><div style="text-align: center; background-color: rgb(204, 255, 255);">&nbsp;<a href="http://bia2tanz6.mihanblog.com/post/727" style="text-decoration-line: none;">طنز؛ از ژن مرغوب تا فضل پدر</a></div></font><hr style="text-align: center;"><font size="3" face="Mihan-Yekan" color="#00cccc"><div style="text-align: center; background-color: rgb(204, 255, 255);">&nbsp;<a href="http://bia2tanz6.mihanblog.com/post/728" style="text-decoration-line: none;">شوخی‌های جالب شبکه‌های اجتماعی</a></div></font><hr style="text-align: center;"><font size="3" face="Mihan-Yekan" color="#00cccc"><div style="text-align: center; background-color: rgb(204, 255, 255);">&nbsp;<a href="http://bia2tanz6.mihanblog.com/post/726" style="text-decoration-line: none;">طنز؛ تتلیتی‌ها را نریزید توی نواصولگراها</a></div></font><hr style="text-align: center;"><font size="3" face="Mihan-Yekan" color="#00cccc"><div style="text-align: center; background-color: rgb(204, 255, 255);">&nbsp;<a href="http://bia2tanz6.mihanblog.com/post/725" style="text-decoration-line: none;">گفت پیری پارسا و حق‌شناس</a></div></font><hr style="text-align: center;"><font size="3" face="Mihan-Yekan" color="#00cccc"><div style="text-align: center; background-color: rgb(204, 255, 255);">&nbsp;<a href="http://bia2tanz6.mihanblog.com/post/724" style="text-decoration-line: none;">کنایه شیرین یک روزنامه به میرسلیم، منصوریان و محسن رضایی!</a></div></font><hr style="text-align: center;"><font size="3" face="Mihan-Yekan" color="#00cccc"><div style="text-align: center; background-color: rgb(204, 255, 255);">&nbsp;<a href="http://bia2tanz6.mihanblog.com/post/723" style="text-decoration-line: none;">تریاک خوب دولتی رسید!</a></div></font><hr style="text-align: center;"><font size="3" face="Mihan-Yekan" color="#00cccc"><div style="text-align: center; background-color: rgb(204, 255, 255);">&nbsp;<a href="http://bia2tanz6.mihanblog.com/post/721" style="text-decoration-line: none;">طنز؛ از ژن بابا شکایت می‌کنم</a></div></font><hr style="text-align: center;"><font size="3" face="Mihan-Yekan" color="#00cccc"><div style="text-align: center; background-color: rgb(204, 255, 255);">&nbsp;<a href="http://bia2tanz6.mihanblog.com/post/722" style="text-decoration-line: none;">طنز؛ تریاک رانتی و ساقی لامروت</a></div></font><hr style="text-align: center;"><font size="3" face="Mihan-Yekan" color="#00cccc"><div style="text-align: center; background-color: rgb(204, 255, 255);">&nbsp;<a href="http://bia2tanz6.mihanblog.com/post/720" style="text-decoration-line: none;">طنز؛ گل زدن در ورزشگاه آزادی</a></div></font><hr style="text-align: center;"><font size="3" face="Mihan-Yekan" color="#00cccc"><div style="text-align: center; background-color: rgb(204, 255, 255);">&nbsp;<a href="http://bia2tanz6.mihanblog.com/post/719" style="text-decoration-line: none;">متلک جدید به علم الهدی، قالیباف و فرهاد رهبر!</a></div></font><hr style="text-align: center;"><font size="3" face="Mihan-Yekan" color="#00cccc"><div style="text-align: center; background-color: rgb(204, 255, 255);">&nbsp;<a href="http://bia2tanz6.mihanblog.com/post/718" style="text-decoration-line: none;">طنز؛ دانشگاه آزاد شد</a></div></font><hr style="text-align: center;"><hr><hr><hr><div><font color="#339999"><span style="font-size: 10.6667px; text-align: right;"><br></span></font></div> text/html 2017-07-22T07:15:40+01:00 victoryblog.mihanblog.com بهمن جلیلی bia2tanz6 http://victoryblog.mihanblog.com/post/14638 <hr style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma; text-align: center; font-size: 10.6667px;"><div style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma; font-size: 10.6667px; text-align: center;"><span style="background-color: rgb(255, 255, 255);">&nbsp;<a href="http://bia2tanz6.mihanblog.com/" target="_blank" style="text-decoration-line: none; color: rgb(89, 3, 7); font-size: 10.66px;"><font color="#ff0000" face="Mihan-Nassim" size="7">bia2tanz6.mihanblog.com</font></a></span></div><hr style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma; text-align: center; font-size: 10.6667px;"><div style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma; font-size: 10.6667px; text-align: center;"><span style="background-color: rgb(255, 255, 255);"><img height="254" alt="yrm1_0000.jpg" src="http://uupload.ir/files/yrm1_0000.jpg" style="height: 169px;"></span></div><hr style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma; font-size: 10.6667px; text-align: center;"><hr style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma; text-align: center; font-size: 10.6667px;"><hr style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma; font-size: 10.6667px; text-align: center;"><hr style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma; font-size: 10.6667px; text-align: center;"><div style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma; font-size: 10.6667px; text-align: center;"><font color="#339999" style="background-color: rgb(255, 255, 204);">&nbsp;<font size="2">&nbsp;<a href="http://bia2tanz6.mihanblog.com/post/tag/bia2tanz6" style="text-decoration-line: none; color: rgb(89, 3, 7); text-align: right;">bia2tanz6</a><span style="text-align: right;">،&nbsp;</span><a href="http://bia2tanz6.mihanblog.com/post/tag/%D8%AA%DB%8C%D8%AA%D8%B1%20%D8%B7%D9%86%D8%B2" style="text-decoration-line: none; color: rgb(89, 3, 7); text-align: right;">تیتر طنز</a><span style="text-align: right;">،&nbsp;</span><a href="http://bia2tanz6.mihanblog.com/post/tag/%D9%85%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%A8%20%D8%B7%D9%86%D8%B2" style="text-decoration-line: none; color: rgb(89, 3, 7); text-align: right;">مطالب طنز</a><span style="text-align: right;">،&nbsp;</span><a href="http://bia2tanz6.mihanblog.com/post/tag/%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7%D8%AA%D9%88%D8%B1" style="text-decoration-line: none; color: rgb(89, 3, 7); text-align: right;">کاریکاتور</a><span style="text-align: right;">،&nbsp;</span><a href="http://bia2tanz6.mihanblog.com/post/tag/%D8%B4%D8%B9%D8%B1%20%D8%B7%D9%86%D8%B2" style="text-decoration-line: none; color: rgb(89, 3, 7); text-align: right;">شعر طنز</a><span style="text-align: right;">،&nbsp;</span><a href="http://bia2tanz6.mihanblog.com/post/tag/%D9%81%DB%8C%D9%84%D9%85%20%DA%A9%D9%85%D8%AF%DB%8C" style="text-decoration-line: none; color: rgb(89, 3, 7); text-align: right;">فیلم کمدی</a><span style="text-align: right;">،&nbsp;</span><a href="http://bia2tanz6.mihanblog.com/post/tag/%D8%A2%D9%87%D9%86%DA%AF%20%D9%88%20%D9%85%D9%88%D8%B2%DB%8C%DA%A9%20%D9%88%DB%8C%D8%AF%DB%8C%D9%88" style="text-decoration-line: none; color: rgb(89, 3, 7); text-align: right;">آهنگ و موزیک ویدیو</a><span style="text-align: right;">،</span></font><span style="font-size: 10.6667px; text-align: right;">&nbsp;</span></font></div><hr><hr><hr><font size="4" face="Mihan-Yekan" color="#ff6666"><div style="text-align: center; background-color: rgb(204, 255, 255);">&nbsp;<a href="http://bia2tanz6.mihanblog.com/post/716" style="text-decoration-line: none;">فقیران پولدار</a></div></font><hr style="text-align: center;"><font size="4" face="Mihan-Yekan" color="#ff6666"><div style="text-align: center; background-color: rgb(204, 255, 255);">&nbsp;<a href="http://bia2tanz6.mihanblog.com/post/715" style="text-decoration-line: none;">طنز؛ «راجب» غلط است</a></div></font><hr style="text-align: center;"><font size="4" face="Mihan-Yekan" color="#ff6666"><div style="text-align: center; background-color: rgb(204, 255, 255);">&nbsp;<a href="http://bia2tanz6.mihanblog.com/post/714" style="text-decoration-line: none;">طنز؛ گل گل گل گل اومد! کدوم گل؟!</a></div></font><hr style="text-align: center;"><font size="4" face="Mihan-Yekan" color="#ff6666"><div style="text-align: center; background-color: rgb(204, 255, 255);">&nbsp;<a href="http://bia2tanz6.mihanblog.com/post/713" style="text-decoration-line: none;">متلک جدید به چمران، تتلو و ضرغامی!</a></div></font><hr style="text-align: center;"><font size="4" face="Mihan-Yekan" color="#ff6666"><div style="text-align: center; background-color: rgb(204, 255, 255);">&nbsp;<a href="http://bia2tanz6.mihanblog.com/post/712" style="text-decoration-line: none;">تفاوت‌های تتلوی دیروز و امروز!</a></div></font><hr style="text-align: center;"><font size="4" face="Mihan-Yekan" color="#ff6666"><div style="text-align: center; background-color: rgb(204, 255, 255);">&nbsp;<a href="http://bia2tanz6.mihanblog.com/post/711" style="text-decoration-line: none;">دانلود فیلم ایرانی جدید و بسیار زیبای خط کج با لینک مستقیم</a></div></font><hr style="text-align: center;"><font size="4" face="Mihan-Yekan" color="#ff6666"><div style="text-align: center; background-color: rgb(204, 255, 255);">&nbsp;<a href="http://bia2tanz6.mihanblog.com/post/710" style="text-decoration-line: none;">دانلود آهنگ جدید ساسی به نام استاد</a></div></font><hr style="text-align: center;"><font size="4" face="Mihan-Yekan" color="#ff6666"><div style="text-align: center; background-color: rgb(204, 255, 255);">&nbsp;<a href="http://bia2tanz6.mihanblog.com/post/709" style="text-decoration-line: none;">طنز؛ تتلو... از زیرزمین تا عرش</a></div></font><hr style="text-align: center;"><font size="4" face="Mihan-Yekan" color="#ff6666"><div style="text-align: center; background-color: rgb(204, 255, 255);">&nbsp;<a href="http://bia2tanz6.mihanblog.com/post/708" style="text-decoration-line: none;">طنز؛ جلوگیری از فرار مغزها به سبک میرسلیم!</a></div></font><hr style="text-align: center;"><font size="4" face="Mihan-Yekan" color="#ff6666"><div style="text-align: center; background-color: rgb(204, 255, 255);">&nbsp;<a href="http://bia2tanz6.mihanblog.com/post/707" style="text-decoration-line: none;">جیگیلی جیگیلی اخماتو واکن!</a></div></font><hr style="text-align: center;"><font size="4" face="Mihan-Yekan" color="#ff6666"><div style="text-align: center; background-color: rgb(204, 255, 255);">&nbsp;<a href="http://bia2tanz6.mihanblog.com/post/706" style="text-decoration-line: none;">طنز؛ تغییرات چَپکی!</a></div></font><hr style="text-align: center;"><font size="4" face="Mihan-Yekan" color="#ff6666"><div style="text-align: center; background-color: rgb(204, 255, 255);">&nbsp;<a href="http://bia2tanz6.mihanblog.com/post/705" style="text-decoration-line: none;">دوران درک نیست که دوران مدرک است</a></div></font><hr style="text-align: center;"><font size="4" face="Mihan-Yekan" color="#ff6666"><div style="text-align: center; background-color: rgb(204, 255, 255);">&nbsp;<a href="http://bia2tanz6.mihanblog.com/post/704" style="text-decoration-line: none;">دانلود آهنگ جدید پازل بند و حمید هیراد به نام معشوقه</a></div></font><hr style="text-align: center;"><hr style="text-align: center;"><hr><hr><font color="#ff6666">&nbsp;&nbsp;</font> text/html 2017-07-18T09:55:00+01:00 victoryblog.mihanblog.com بهمن جلیلی bia2tanz6 http://victoryblog.mihanblog.com/post/14637 <hr style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma; text-align: center; font-size: 10.6667px;"><div style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma; font-size: 10.6667px; text-align: center;">&nbsp;<a href="http://bia2tanz6.mihanblog.com/" target="_blank" style="text-decoration-line: none; color: rgb(89, 3, 7); font-size: 10.66px;"><font color="#ff0000" face="Mihan-Nassim" size="7">bia2tanz6.mihanblog.com</font></a></div><hr style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma; text-align: center; font-size: 10.6667px;"><div style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma; font-size: 10.6667px; text-align: center;"><img height="254" alt="yrm1_0000.jpg" src="http://uupload.ir/files/yrm1_0000.jpg" style="height: 169px;"></div><hr style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma; font-size: 10.6667px; text-align: center;"><hr style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma; text-align: center; font-size: 10.6667px;"><hr style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma; font-size: 10.6667px; text-align: center;"><hr style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma; font-size: 10.6667px; text-align: center;"><div style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma; font-size: 10.6667px; text-align: center;"><font color="#339999">&nbsp;<font size="2">&nbsp;<a href="http://bia2tanz6.mihanblog.com/post/tag/bia2tanz6" style="text-decoration-line: none; color: rgb(89, 3, 7); text-align: right;">bia2tanz6</a><span style="text-align: right;">،&nbsp;</span><a href="http://bia2tanz6.mihanblog.com/post/tag/تیتر طنز" style="text-decoration-line: none; color: rgb(89, 3, 7); text-align: right;">تیتر طنز</a><span style="text-align: right;">،&nbsp;</span><a href="http://bia2tanz6.mihanblog.com/post/tag/مطالب طنز" style="text-decoration-line: none; color: rgb(89, 3, 7); text-align: right;">مطالب طنز</a><span style="text-align: right;">،&nbsp;</span><a href="http://bia2tanz6.mihanblog.com/post/tag/کاریکاتور" style="text-decoration-line: none; color: rgb(89, 3, 7); text-align: right;">کاریکاتور</a><span style="text-align: right;">،&nbsp;</span><a href="http://bia2tanz6.mihanblog.com/post/tag/شعر طنز" style="text-decoration-line: none; color: rgb(89, 3, 7); text-align: right;">شعر طنز</a><span style="text-align: right;">،&nbsp;</span><a href="http://bia2tanz6.mihanblog.com/post/tag/فیلم کمدی" style="text-decoration-line: none; color: rgb(89, 3, 7); text-align: right;">فیلم کمدی</a><span style="text-align: right;">،&nbsp;</span><a href="http://bia2tanz6.mihanblog.com/post/tag/آهنگ و موزیک ویدیو" style="text-decoration-line: none; color: rgb(89, 3, 7); text-align: right;">آهنگ و موزیک ویدیو</a><span style="text-align: right;">،</span></font><span style="font-size: 10.6667px; text-align: right;">&nbsp;</span></font></div><hr><hr><hr><hr style="text-align: center;"><font size="4" face="Mihan-Yekan" color="#006600"><div style="text-align: center; background-color: rgb(204, 255, 255);">&nbsp;<font style="text-align: -webkit-center;"></font><a href="http://bia2tanz6.mihanblog.com/post/703" style="text-decoration-line: none;">طنز؛ کار و کتک!</a></div></font><hr style="text-align: center;"><font size="4" face="Mihan-Yekan" color="#006600"><div style="text-align: center; background-color: rgb(204, 255, 255);"><a href="http://bia2tanz6.mihanblog.com/post/702" style="text-decoration-line: none;">طنز؛ ساپورت برای مثلث متساوی‌الساقین!</a>&nbsp;</div></font><hr style="text-align: center;"><font size="4" face="Mihan-Yekan" color="#006600"><div style="text-align: center; background-color: rgb(204, 255, 255);">&nbsp;<a href="http://bia2tanz6.mihanblog.com/post/701" style="text-decoration-line: none;">طنز؛ «ترکیب» یا «آمیختن»؟</a>&nbsp;</div></font><hr style="text-align: center;"><font size="4" face="Mihan-Yekan" color="#006600"><div style="text-align: center; background-color: rgb(204, 255, 255);">&nbsp;<a href="http://bia2tanz6.mihanblog.com/post/700" style="text-decoration-line: none;">کاش هنوز در تحریم بودیم!</a></div></font><hr style="text-align: center;"><font size="4" face="Mihan-Yekan" color="#006600"><div style="text-align: center; background-color: rgb(204, 255, 255);">&nbsp;<a href="http://bia2tanz6.mihanblog.com/post/698" style="text-decoration-line: none;">دانلود آهنگ جدید علیرضا روزگار بنام هیس</a></div></font><hr style="text-align: center;"><font size="4" face="Mihan-Yekan" color="#006600"><div style="text-align: center; background-color: rgb(204, 255, 255);">&nbsp;<a href="http://bia2tanz6.mihanblog.com/post/696" style="text-decoration-line: none;">آب قطعه! کارت به کارت کن!</a></div></font><hr style="text-align: center;"><font size="4" face="Mihan-Yekan" color="#006600"><div style="text-align: center; background-color: rgb(204, 255, 255);">&nbsp;<a href="http://bia2tanz6.mihanblog.com/post/694" style="text-decoration-line: none;">دلواپس عزیز! می‌خوری یا می‌بری؟</a></div></font><hr style="text-align: center;"><font size="4" face="Mihan-Yekan" color="#006600"><div style="text-align: center; background-color: rgb(204, 255, 255);">&nbsp;<a href="http://bia2tanz6.mihanblog.com/post/693" style="text-decoration-line: none;">طنز؛ فضای مجازی، فقط فضای مجازی ایران...</a></div></font><div><hr style="text-align: center;"><font size="4" face="Mihan-Yekan" color="#006600"><div style="text-align: center; background-color: rgb(204, 255, 255);">&nbsp;<a href="http://bia2tanz6.mihanblog.com/post/692" style="text-decoration-line: none;">دانلود آهنگ جدید و فوق العاده شنیدنی Selena Gomez به نام Stained</a></div></font><hr style="text-align: center;"><font size="4" face="Mihan-Yekan" color="#006600"><div style="text-align: center; background-color: rgb(204, 255, 255);">&nbsp;<a href="http://bia2tanz6.mihanblog.com/post/683" style="text-decoration-line: none;">خواستم چیزی بگویم دیــــر شد</a></div></font><hr style="text-align: center;"><font size="4" face="Mihan-Yekan" color="#006600"><div style="text-align: center;"><span style="background-color: rgb(204, 255, 255);">&nbsp;</span><a href="http://bia2tanz6.mihanblog.com/post/690" style="text-decoration-line: none;"><span style="background-color: rgb(204, 255, 255);">طنز؛ جایگاه مرغ در ادبیات پارسی</span></a></div></font><hr><hr><hr><hr> </div> text/html 2017-07-15T05:50:15+01:00 victoryblog.mihanblog.com بهمن جلیلی bia2tanz6 http://victoryblog.mihanblog.com/post/14636 <div style="text-align: center;"><span style="background-color: rgb(204, 255, 255);"><br></span></div><div><hr style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma; text-align: center; font-size: 10.6667px;"><div style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma; font-size: 10.6667px; text-align: center;"><font color="#ff0000" style="background-color: rgb(255, 255, 255);">&nbsp;<a href="http://bia2tanz6.mihanblog.com/" target="_blank" style="text-decoration-line: none; color: rgb(89, 3, 7); font-size: 10.66px;"><font face="Mihan-Nassim" size="7">bia2tanz6.mihanblog.com</font></a></font></div><hr style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma; text-align: center; font-size: 10.6667px;"><hr style="text-align: center;"><div style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma; font-size: 10.6667px; text-align: center;"><font color="#33ccff" style="background-color: rgb(204, 255, 255);"><img height="254" alt="yrm1_0000.jpg" src="http://uupload.ir/files/yrm1_0000.jpg" style="height: 169px;"></font></div><hr style="text-align: center;"><hr style="text-align: center;"><hr style="text-align: center;"><hr style="text-align: center;"><div style="text-align: center;"><span style="background-color: rgb(204, 255, 255);">&nbsp;<span style="color: rgb(51, 204, 255); font-family: Tahoma; font-size: 10.6667px; text-align: center;">&nbsp;</span><font size="2" style="color: rgb(51, 204, 255); font-family: Tahoma; text-align: center;">&nbsp;<a href="http://bia2tanz6.mihanblog.com/post/tag/bia2tanz6" style="text-decoration-line: none; color: rgb(89, 3, 7); text-align: right;">bia2tanz6</a><span style="text-align: right;">،&nbsp;</span><a href="http://bia2tanz6.mihanblog.com/post/tag/%D8%AA%DB%8C%D8%AA%D8%B1%20%D8%B7%D9%86%D8%B2" style="text-decoration-line: none; color: rgb(89, 3, 7); text-align: right;">تیتر طنز</a><span style="text-align: right;">،&nbsp;</span><a href="http://bia2tanz6.mihanblog.com/post/tag/%D9%85%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%A8%20%D8%B7%D9%86%D8%B2" style="text-decoration-line: none; color: rgb(89, 3, 7); text-align: right;">مطالب طنز</a><span style="text-align: right;">،&nbsp;</span><a href="http://bia2tanz6.mihanblog.com/post/tag/%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7%D8%AA%D9%88%D8%B1" style="text-decoration-line: none; color: rgb(89, 3, 7); text-align: right;">کاریکاتور</a><span style="text-align: right;">،&nbsp;</span><a href="http://bia2tanz6.mihanblog.com/post/tag/%D8%B4%D8%B9%D8%B1%20%D8%B7%D9%86%D8%B2" style="text-decoration-line: none; color: rgb(89, 3, 7); text-align: right;">شعر طنز</a><span style="text-align: right;">،&nbsp;</span><a href="http://bia2tanz6.mihanblog.com/post/tag/%D9%81%DB%8C%D9%84%D9%85%20%DA%A9%D9%85%D8%AF%DB%8C" style="text-decoration-line: none; color: rgb(89, 3, 7); text-align: right;">فیلم کمدی</a><span style="text-align: right;">،&nbsp;</span><a href="http://bia2tanz6.mihanblog.com/post/tag/%D8%A2%D9%87%D9%86%DA%AF%20%D9%88%20%D9%85%D9%88%D8%B2%DB%8C%DA%A9%20%D9%88%DB%8C%D8%AF%DB%8C%D9%88" style="text-decoration-line: none; color: rgb(89, 3, 7); text-align: right;">آهنگ و موزیک ویدیو</a><span style="text-align: right;">،</span></font></span></div><hr style="text-align: center;"><div style="text-align: center;"><a href="http://bia2tanz6.mihanblog.com/post/689" style="text-decoration-line: none; color: rgb(68, 68, 68); text-align: start;"><font size="4" face="Mihan-Yekan" style="background-color: rgb(204, 255, 255);">طنز؛ آموزش دربازکنی در دولت دوازدهم</font></a></div></div><hr style="text-align: center;"><font size="4" face="Mihan-Yekan" color="#009900"><div style="text-align: center; background-color: rgb(204, 255, 255);">&nbsp;<a href="http://bia2tanz6.mihanblog.com/post/688" style="text-decoration-line: none;">متلک جدید به احمدی‌نژاد، جلیلی، عارف و ترامپ!</a></div></font><hr style="text-align: center;"><font size="4" face="Mihan-Yekan" color="#009900"><div style="text-align: center; background-color: rgb(204, 255, 255);">&nbsp;<a href="http://bia2tanz6.mihanblog.com/post/687" style="text-decoration-line: none;">رمزگشایی از نامه اخیر احمدی‌نژاد: چرا ما رو می‌زنید؟!</a></div></font><hr style="text-align: center;"><font size="4" face="Mihan-Yekan" color="#009900"><div style="text-align: center; background-color: rgb(204, 255, 255);">&nbsp;<a href="http://bia2tanz6.mihanblog.com/post/686" style="text-decoration-line: none;">قلیان سالم هم رسید!</a></div></font><hr style="text-align: center;"><font size="4" face="Mihan-Yekan" color="#009900"><div style="text-align: center; background-color: rgb(204, 255, 255);">&nbsp;<a href="http://bia2tanz6.mihanblog.com/post/685" style="text-decoration-line: none;">دانلود آهنگ جدید و فوق العاده شنیدنی Selena Gomez feat. Gucci Mane</a></div></font><hr style="text-align: center;"><font size="4" face="Mihan-Yekan" color="#009900"><div style="text-align: center; background-color: rgb(204, 255, 255);">&nbsp;<a href="http://bia2tanz6.mihanblog.com/post/684" style="text-decoration-line: none;">طنز؛ تن تن لولو</a></div></font><hr style="text-align: center;"><font size="4" face="Mihan-Yekan" color="#009900"><div style="text-align: center; background-color: rgb(204, 255, 255);">&nbsp;<a href="http://bia2tanz6.mihanblog.com/post/682" style="text-decoration-line: none;">متلک شیرین به رئیسی و رسانه ملی!</a></div></font><hr style="text-align: center;"><font size="4" face="Mihan-Yekan" color="#009900"><div style="text-align: center; background-color: rgb(204, 255, 255);">&nbsp;<a href="http://bia2tanz6.mihanblog.com/post/681" style="text-decoration-line: none;">طنز؛ تاریخچه متفاوت از تروریسم</a></div></font><hr style="text-align: center;"><font size="4" face="Mihan-Yekan" color="#009900"><div style="text-align: center; background-color: rgb(204, 255, 255);">&nbsp;<a href="http://bia2tanz6.mihanblog.com/post/680" style="text-decoration-line: none;">اخبار طنز</a></div></font><hr style="text-align: center;"><font size="4" face="Mihan-Yekan" color="#009900"><div style="text-align: center; background-color: rgb(204, 255, 255);">&nbsp;<a href="http://bia2tanz6.mihanblog.com/post/679" style="text-decoration-line: none;">دانلود فیلم ایرانی جدید و بسیار زیبای شاباش</a></div></font><hr style="text-align: center;"><font size="4" face="Mihan-Yekan" color="#009900"><div style="text-align: center;"><span style="background-color: rgb(204, 255, 255);">&nbsp;</span><a href="http://bia2tanz6.mihanblog.com/post/678" style="text-decoration-line: none;"><span style="background-color: rgb(204, 255, 255);">طنز؛ فراجناحی کی بودی شما؟!</span></a></div></font><hr style="text-align: center;"><hr style="text-align: center;"><hr style="text-align: center;"><hr style="text-align: center;">